Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.2 - Creșe

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție religioasă
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 6.2 Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

Condiții beneficiari eligibili

 • Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați;
 • Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale);
 • Instituții de cult și asociații religioase;
 • Instituții / agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale;
 • Autorități publice locale (APL) cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar;
 • ONG-uri.

Proiectele pot fi aplicate în parteneriat, parteneriatele putând fi constituite din entități menționate în lista de mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele măsuri în scopul sprijinirii participării la învăţământul antepreșcolar în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității Roma și a celor din mediul rural:

 • Sprijinirea participării la învăţământul antepreșcolar prin furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor/tutorilor/persoanei care are în grijă copilul cu părinti plecați la muncă în străinătate, programe de educație parentală , inclusiv măsuri de acompaniere – activitate relevantă;
 • Asistarea părinților / reprezentanților legali care nu au un loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) în vederea includerii într-un program de măsuri active de ocupare (informare și consiliere profesională, formare profesională, medierea muncii, măsuri de acompaniere destinate tinerilor părinți cu grad de ocupabilitate C sau D etc.) – activitate relevantă pentru componenta de grup țintă părinți/reprezentanți legali care nu au un loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale;
 • Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea mobilităţii personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire – activitate relevantă;
 • Asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități – activitate relevantă și obligatorie.

Referitor la grupul țintă: Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, antepreșcolarii din grupul țintă al proiectelor finanțate în apelul „Școala pentru toți” (AP 6), respectiv în cadrul apelurilor din cadrul AP 4 – PI 9.ii (OS 4.1 și OS 4.2.), AP5 – PI 9.vi (OS 5.1 &OS 5.2) NU vor putea constitui grup țintă pentru aceste apeluri de proiecte.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri (apelul destinat regiunilor mai puțin dezvoltate și apelul destinat regiunii dezvoltate București Ilfov) se vor realiza și implementa:

 • la nivel regional sau multiregional – pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
 • la nivelul regiunii dezvoltate București-Ilfov.

Alocarea financiară este de este de 168.099.309,19 euro (contribuția UE+contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 149.134.805,66 euro din care:
  • contribuția UE este de 126.764.584,81 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%);
  • contribuția națională este de 22.370.220,85 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 18.964.503,54 euro, din care:
  • contribuția UE este de 15.171.602,83 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%);
  • contribuția națională este de 3.792.900,71 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect este de:

 • 900.000 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
 • 1.000.000 euro pentru regiunea dezvoltată București Ilfov.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în
documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2019, respectiv 1 EURO = 4.7591 lei.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS.  

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

08 august 2019 - 10 ianuarie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021