Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.1 - Subvenționarea locurilor de muncă

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Condiții beneficiari eligibili

 • MMJS (Ministerul Muncii și Justiției Sociale) prin Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități / SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Măsuri active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cudizabilități (activitate relevantă și obligatorie)
  • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
   • Servicii de informare și consiliere profesională;
   • Servicii de mediere a muncii, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
  • Stimularea angajării persoanelor cu dizabilități prin acordarea de subvenții angajatorilor
 • Acordarea de sprijin angajatorilor în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități (activitate relevantă);
 • Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii prin acordarea de subvenții în vederea achiziționării de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces (activitate relevantă):
  • Informarea potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile oferite prin proiect în vederea asigurării identificării grupului țintă care urmează să beneficieze sprijin;
  • Evaluarea ex-ante a potențialilor beneficiari ai dispozitivelor și tehnologiior asistive și a tehnologiilor de acces, pentru a determina nevoia intervenției financiare din cadrul proiectului;
  • Contractarea acordarea și decontarea subvenției beneficiarilor echipamentelor asistive;
  • Evaluarea de impact in ceea ce privește contribuția schemei de acordare a echipamentelor asistive la calitatea vieții beneficiarilor acestor echipamente - evaluarea expost a beneficiarilor echipamentelor asistive.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 23.529.411,76 euro (Contribuția UE + Contribuția RO), din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 20.872.181,98 euro,
  din care contribuția UE este de 17.741.354,69 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 3.130.827,30 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov) suma totală disponibilă este de 2.657.229,78 euro, din care contribuția UE este de 2.125.783,82 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 531.445,96 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși alocarea financiară stabilită pentru fiecare apel de proiecte.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2019, respectiv 1 EURO = 4,7591 RON.

Depunerea proiectelor

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană