Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.12 Servicii sociale și socio-profesionale pentru copii și tineri

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Instituție publică

Obiective specifice

OS 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității
OS 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă
OS 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți / parteneri eligibili:

 • Furnizori de servicii sociale acreditați in condițiile legii.

Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat.

Pentru proiectele de tip A și B:

 • Pentru proiectele care vizează dezinstituționalizarea prin închiderea centrelor de plasament este obligatorie participarea în proiect a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) în subordinea căreia funcționează centrul de plasament care va fi închis și care face obiectul principal al proiectului, cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentând o condiție de eligibilitate.

Pentru proiectele de tip C:

 • Pentru proiectele depuse de furnizorii privați de servicii sociale, pentru componenta de dezvoltare de servicii de prevenire a separării copilului de familie și activități de prevenire a separării copilului de familie (componentă obligatorie dacă aplicantul optează pentru un proiect de tip C), este obligatorie implicarea autorității administrației publice locale cu responsabilități în domeniu, fie prin prezentarea Acordului de Parteneriat, in situația unui proiect depus in parteneriat cu autoritatea administrației publice locale cu responsabilități în domeniu (în calitate de furnizor de servicii sociale acreditați in condițiile legii), fie prin prezentarea unei Convenții de colaborare cu autoritatea administrației publice locale cu responsabilități în domeniu, pentru proiectele în care autoritatea administrației publice locale cu responsabilități în domeniu nu este partener.
 • Pentru proiectele de tip C care prevăd și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, este obligatorie implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), fie prin prezentarea Acordului de Parteneriat, in situația unui proiect depus în parteneriat cu DGASPC, fie prin prezentarea unei Convenții de colaborare cu DGASPC, pentru proiectele în care DGASPC nu este partener.

 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activitatea 1: Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității (ex. pachetul minim social, locuințe protejate, locuințe sociale, apartamente de tip familial, case de tip familial pentru tinerii de peste 18 ani, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare de sănătate și asistență socială integrate, centre de tip respiro, case de tip familial, centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere, rețea de asistență maternală etc.). Se urmărește de asemenea implementarea măsurilor de facilitare a integrării pe piața muncii prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, de formare profesională sau de reîntoarcere în sistemul educațional etc.
  • Sub-activitatea 1.1: Dezvoltarea de servicii de tip rezidențial (case de tip familial si apartamente) destinate copiilor, care oferă îngrijire de tip familial, inclusiv copiilor și tinerilor, în cadrul căreia pot fi finanțate activități care vizează îngrijire personală, educare, dezvoltare abilități de viață independentă, consiliere psihosocială și suport emoțional, supraveghere, socializare și activități culturale, cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție, masă inclusiv preparare hrană caldă, după caz, curățenie precum și alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente, inserție/dezinserție socială, terapie ocupațională, consiliere și informare, orientare vocațională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activități administrative etc.
  • Sub-activitatea 1.2: Dezvoltarea de servicii sociale de îngrijire de zi în comunitate, organizate în comunitate ca centre de zi, centre de recuperare, centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, centre de consiliere destinate copiilor și tinerilor în cadrul căreia pot fi finanțate activități care vizează - consiliere psihosocială și suport emoțional, supraveghere, îngrijire, educare și dezvoltare timpurie, asistență și recuperare medicală, alte terapii de recuperare, suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară, consiliere juridică, după caz, orientare vocațională, conștientizare și sensibilizare a populației, precum și alte activități: masă și preparare hrană caldă, menaj-gospodărie, alte activități administrative etc.
  • Sub-activitatea 1.3: Implementarea altor măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității pentru grupurile țintă vizate prin acest obiectiv specific (de ex. acordarea de subvenții familiei care are în îngrijire copil expus riscului de separare și familiei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului reintegrat în familie din servicii de tip rezidențial, activități de îmbunătățire a condițiilor  de locuit ale familiilor care au în îngrijire un copil expus riscului de separare sau, după caz, un copil reintegrat în familie din servicii de tip rezidențial – îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe etc, inclusiv activități de rezolvare a regimului proprietății locuințelor beneficiarilor).
 • Activitatea 2: Sprijin pentru furnizarea de programe de asistență tinerilor (cu vârsta până în 18 ani sau până la 26 ani dacă urmează programe de educație/ formare) din instituțiile de tip rezidențial în vederea pregătirii pentru a avea o viață independentă și după părăsirea sistemului de protecție, prin dezvoltarea de programe complexe și de integrare socio-economică la nivelul comunității, care să promoveze inclusiv cooperarea cu mediul de afaceri local (ex. apartamente, case de tip familial pentru tinerii de peste 18 ani etc.), inclusiv în complementaritate cu FEDR/FEADR.
  • Sub-activitatea 2.1: Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii(ex. măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, informare și consiliere profesională, plasare pe piața muncii, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal), inclusiv acompaniere socio-profesională în întreprinderi sociale de inserție.
  • Sub-activitatea 2.2: Programe de integrare socio-economică la nivelul comunității, prin cooperare cu mediul de afaceri local, inclusiv cu întreprinderi sociale de inserție inclusiv în complementaritate cu FEDR/FEADR.
 • Activitatea 3: Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie, inclusiv prin dezvoltare rețelei de asistenți maternali
  • Sub-activitatea 3.1: Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului și a familiei acestuia in vederea asigurării dreptului copilului la identitate, sănătate și educație. În cazul în care aplicantul optează pentru un proiect de tip C - sub-activitate obligatorie.
  • Sub-activitatea 3.2: Dezvoltare rețelei de asistenți maternali - sub-activitate opțională.

Notă: Nu este obligatoriu ca proiectele să conțină toate activitățile aferente tuturor obiectivelor specifice: OS 4.12, OS 4.13, OS 4.14.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 44.944.845,24 euro, repartizat după cum urmează în funcție de tipologia regiunilor de dezvoltare:

 • regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia): 39.922.476,14 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), din care:
  • cofinanțarea UE este 33.934.104.72 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%);
  • cofinanțarea națională este de 5.988.371.42 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%), din care:
   • suma totală disponibilă dedicată regiunii ITI DD este de 3.500.000 euro, din care cofinanțarea UE este de 2.975.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea națională este de 525.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%);
 • regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov): 5.022.369,10 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), din care:
  • cofinanțarea UE este de 4.017.895,28 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%);
  • cofinanțarea națională este de 1.004.473,82 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

Notă: În cadrul acestor apeluri de proiecte vor fi finanțate proiecte care sunt implementate la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia și București Ilfov) - element de eligibilitate. Proiectele care vor viza 2 sau mai multe regiuni de dezvoltare vor fi declarate neeligibile.

Valoare minimă eligibilă a unui proiect este de 450.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.300.000 euro.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2018, respectiv 1 EURO =4,6437RON.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul sistemului electronic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană