Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.5 Asistenți maternali

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiective specifice

OS 4.5 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente / proceduri / mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

OS 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

Condiții beneficiari eligibili

 • Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activitate 1 - Dezvoltarea și introducerea de instrumente / proceduri / mecanisme etc. în domeniul asistenței sociale în vederea acordării la nivelul comunității de servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate (activitate relevantă);
 • Activitatea 2 - Susținerea unui program de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie (activitate relevantă și obligatorie);
 • Activitatea 3 - Dezvoltare rețelei de asistenți maternali (activitate relevantă).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 85.000.000 euro, repartizat după cum urmează în funcție de tipologia regiunilor de dezvoltare:

 • 75.400.757,43 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate(Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) din care:
  • cofinanțarea UE este 64.090.643,82 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%);
  • cofinanțarea națională este de 11.310.113,61 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%);
 • 9.599.242,57 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), dedicat regiunii dezvoltate (București-Ilfov), din care:
  • cofinanțarea UE este de 7.679.394,05 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%);
  • cofinanțarea națională este de 1.919.848,51 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect valoarea însumată a cheltuielilor de mai jos:

 • 310.000.000,00 euro pentru cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014 - 30 septembrie 2018
 • 290.000.000,00 euro pentru cheltuielile aferente perioadei 1 octombrie 2018 - 31 decembrie 2023

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie
minimă a beneficiarului
din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6701 LEI.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană