Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.2 - Subvenționarea locurilor de muncă (B-I)

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală
  • Instituție publică

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți eligibili:

  • MMJS (Ministerul Muncii și Justișiei Sociale) / SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin unitățile subordonate (AMOFM / AJOFM).

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

  • Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă) - activitate obligatorie și relevantă;
  • Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau încadrare) - activitate obligatorie și relevantă;
  • Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau persoanele din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit - activitate obligatorie și relevantă.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului șia finanțării nerambursabile

Alocarea dedicată regiunii dezvoltate București-Ilfov este 2.839.692,40 euro (contributia UE+Contributia RO), din care:

  • contribuția UE este de 2.271.753,92 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 567.938,48 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

În conformitate cu alocarea financiară stabilită, coroborat cu posibilitatea de supracontractare prevăzută în actele normative în vigoare (50% din alocarea la nivel de program), valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși valoarea de 6.500.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6701 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană