Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.12 - Inovare prin formare

Beneficiari eligibili

  • Întreprindere Mare

Obiectiv specific

OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt angajatori, întreprinderi mari, constituite ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acest apel de proiecte vizează o singură activitate, care este „relevantă şi obligatorie” și este supusă regulilor de ajutor de stat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE (art.31), respectiv activitatea:

  • Formare profesională a angajaților care își desfășoară activitatea in întreprinderile mari, respectiv derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare – activitate relevantă și obligatorie.

Această activitate este adresată angajaților din întreprinderi și are în vedere creșterea performanțelor în plan profesional în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Pentru detalii suplimentare va rugăm să consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este 38.297.872,20 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) din care1.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) reprezintă alocare ITI DD, după cum urmează:

  • 32.553.191,37 euro reprezintă contribuția UE (85%), din care:
    • 850.000,00 euro contribuția UE (85%) pentru ITI DD;
  • 5.744.680,83 euro reprezintă contribuția națională (15%), din care:
    • 150.000 euro contribuția națională (85%) pentru ITI DD.

Valoarea maximă a unui proiect în cadrul acestui apel este de 500.000 euro.

Având în vedere faptul că acest apel este sub incidența schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018, se aplică intensitatea ajutorului, care nu poate depasi 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului este de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat (septembrie 2018).

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 octombrie 2018 - 15 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță