Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 - Tratament HIV/SIDA

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitant eligibil:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Ministerul Sănătății este responsabil pentru coordonarea, monitorizarea și asigurarea finanțării PNPSC HIV/SIDA și asigură includerea problematicii HIV/SIDA ca prioritate în cadrul politicilor publice, la nivelul tuturor sectoarelor relevante și al programelor de dezvoltare socio-economică, atât la nivel central, cât și local.

Parteneri eligibili:

 • Spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
 • Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Propunerea de proiect va include următoarele tipuri de activități eligibile:

 • Activitatea 1: Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA incluse în Programul național de prevenire, supraveghere şi control al bolnavilor cu infecție HIV/SIDA derulat în perioada 2014-2020 (activitate obligatorie);
 • Activitatea 2: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă, beneficiar al serviciilor de tratament precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 70.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 62.000.000 euro, din care:
  • contribuția UE este de 52.700.00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 9.300.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 8.000.000 euro, din care:
  • contribuția UE este de 6.400.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 1.600.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

În cadrul prezentului apel de proiecte va fi finanţat un proiect care este implementat la nivel național.

Luând în considerare alocarea prevazută, coroborat cu posibilitatea de supracontractare prevăzută în actele normative în vigoare (50% din alocarea la nivel de program), valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși valoarea de 230.000.000,00 euro.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6437 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană