Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 - Tratament precoce TBC

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitant eligibil:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

Ministerul Sănătății este responsabil pentru coordonarea, monitorizarea și asigurarea finanțării Programului Național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei.

Parteneri eligibili:

 • Spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
 • Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Propunerea de proiect va include următoarele tipuri de activități eligibile :

 • Activitatea 1: Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă, incluse în Programul Național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei derulat în perioada 2014-2020 (activitate obligatorie);
 • Activitatea 2: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă, beneficiar al serviciilor de tratament precoce al TB, inclusiv al tuberculozei latente.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 15.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 13.306.016 euro, din care:
  • contribuția UE este de 11.310.114 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 1.995.902 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1.693.984 euro, din care:
  • contribuția UE este de 1.355.187 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 338.797 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

În cadrul acestui apel de proiecte va fi finanţat un proiect care este implementat la nivel național.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși alocarea maximă prevazută, la care se adaugă coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6437 RON.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform
cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană