Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.11 - Bursa profesională

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii / ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este:

  • Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în calitate de structură subordonată Ministerului Educației Naționale, cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale inițiale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitatea eligibilă din cadrul acestui apel de proiecte urmărește atingerea OS 6.11, având în vedere:

  • susținerea participării la programele de formare profesională inițială prin burse de studii de tip „Bursa profesională”, acordate elevilor din clasele IX-XI, din învățământul profesional (inclusiv dual pentru nivelul 3 de calificare), pentru anii școlari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, precum și prin continuarea susținerii acordării acestora în anul școlar 2018-2019.

În implementarea activității de susținere a participării la programele de formare profesională inițială prin Programul național de protecție socială „Bursa profesională”, vor putea fi realizate și acțiuni suport de tipul:

  • realizarea de studii cu privire la impactul bursei profesionale asupra dezvoltării învățământului profesional și asupra creșterii atractivității participării la educație și formare profesională prin învățământul profesional, inclusiv dual;
  • monitorizarea participării elevilor în învățământul profesional și realizarea de propuneri de norme uniforme de aplicare la nivel de țară a prevederilor Hotărârii de Guvern privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional;
  • monitorizarea inserției profesionale a elevilor.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 84.056.791 euro (contribuția UE + contribuția națională), detaliată la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 84.056.791 euro, din care contribuția UE este de 71.448.272,35 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 12.608.518,65 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși alocarea financiară stabilită pentru fiecare apel de proiecte.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii august 2018, respectiv 1 EURO = 4.6238 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană