Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.4 - Sprijin pentru victimele violenței domestice

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Condiții beneficiari eligibili

 • Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în parteneriat cu autorități locale cu responsabilități în domeniu

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite:

 • Activitatea 1 (activitate obligatorie și relevantă): Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate;
 • Activitatea 2 (activitate obligatorie și relevantă): Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate;
 • Activitatea 3 (activitate obligatorie si relevantă): Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice;
 • Activitatea 4 (activitate obligatorie și relevantă): Furnizarea de servicii de consiliere vocațională;
 • Activitatea 5 (activitate obligatorie si relevantă): Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 11.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 9.757.745,08 euro, din care:
  • contribuția UE este de 8.294.083,32 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 1.463.661,76 euro (corespunzând unei contribuții naționale de15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1.242.254,92 euro, din care:
  • contribuția UE este de 993.803,94 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 248.450,98 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 11.000.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.), obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat in secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie
minimă a beneficiarului
din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completarile ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 septembrie 2018 - 31 ianuarie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță