Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.4 - Sprijin pentru victimele violenței domestice

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Condiții beneficiari eligibili

 • Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în parteneriat cu autorități locale cu responsabilități în domeniu

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite:

 • Activitatea 1 (activitate obligatorie și relevantă): Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate;
 • Activitatea 2 (activitate obligatorie și relevantă): Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate;
 • Activitatea 3 (activitate obligatorie si relevantă): Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice;
 • Activitatea 4 (activitate obligatorie și relevantă): Furnizarea de servicii de consiliere vocațională;
 • Activitatea 5 (activitate obligatorie si relevantă): Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 11.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 9.757.745,08 euro, din care:
  • contribuția UE este de 8.294.083,32 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 1.463.661,76 euro (corespunzând unei contribuții naționale de15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1.242.254,92 euro, din care:
  • contribuția UE este de 993.803,94 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 248.450,98 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 11.000.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.), obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat in secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie
minimă a beneficiarului
din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completarile ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană