Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening cancer colorectal - etapa II

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții și partenerii eligibili în cadrul acestui apel sunt:

 • Ministerul Sănătății / autorități publice / Universități publice de Medicină și Farmacie / Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.)

! Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează derularea screeningului în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului colorectal. Astfel, propunerile de proiecte vor include în mod obligatoriu următoarele tipuri de activități / subactivități eligibile:

 • Activitatea 1 (activitate relevanta si obligatorie): Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale:
  • Sub-activitatea 1.1. Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor şi materialelor necesare derulării activităților/ sub-activităților de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale, inclusiv al celor necesare înființării şi funcționării centrelor de prevenție a cancerului;
  • Sub-activitatea 1.2. Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului colorectal;
  • Sub-activitatea 1.3. Activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă;
  • Sub-activitatea 1.4. Derularea screeningului pentru identificarea persoanelor cu risc standard de cancer colorectal;
  • Sub-activitatea 1.5. Efectuarea endoscopiei digestive inferioare (colonoscopiei) de control la pacienții testați pozitiv la testul de hemoragii oculte sau pentru cei identificați ca având risc crescut de cancer colorectal urmare a anamnezei;
  • Sub-activitatea 1.6. Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de prevenție;
  • Sub-activitatea 1.7. Activități suport pentru derularea programelor de screening la nivel regional în vederea depistării leziunilor precanceroase colorectale;
  • Sub-activitatea 1.8. Colectarea datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice;
 • Activitatea 2 (obligatorie): Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est) cât şi regiunii mai dezvoltate (București – Ilfov) și este de 25.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

 • Pentru apelul dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate - alocare totală 20.000.000 din care contribuția UE este de 17.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 3.000.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • Pentru apelul dedicat regiunii mai dezvoltate - alocare totală 5.000.000 din care contribuția UE este de 4.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 1.000.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,785 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 decembrie 2019 - 20 martie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021