Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.15

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Parteneriat public-privat
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități publice centrale şi locale cu responsabilități în domeniu, singure sau în parteneriat cu entități relevante;
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu entități relevante

Prin actori sociali relevanți se înțeleg acele persoane juridice care au experiență în domeniul uneia dintre activitățile proiectului in care vor fi implicate.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul OS 4.15 vor fi susținute următoarele tipuri de acțiuni:

 • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității, inclusiv în complementaritate cu POR (locuințe protejate, centre de zi) cu respectarea standardelor minime de calitate - activitate relevantă și obligatorie:
  • Pentru serviciile sociale de tip locuință protejată:
   • activități de supraveghere;
   • activităţi de informare şi consiliere socială;
   • activități de îngrijire personală, asistenţa beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă, pentru realizarea activităţilor zilnice;
   • asistentă medicală curentă;
   • activități pentru dezvoltarea abilităţilor de viață independentă;
   • consiliere privind reintegrarea familială și comunitară;
   • socializare, activități culturale și sportive;
  • Pentru serviciile sociale de tip centru de zi:
   • activități de informare, consiliere, inclusiv consiliere juridică;
   • activități de evaluare;
   • asistență medicală;
   • dezvoltarea abilităților pentru viață independentă:
    • îngrijire personală;
    • instruire pentru utilizarea de diverse dispozitive asistive;
   • recuperare / reabilitare funcțională:
    • kinetoterapie;
    • consiliere psihologică și psihoterapie;
    • psihopedagogie specială;
    • terapii de expresie și terapie ocupațională;
    • logopedie;
   • integrare / reintegrare socială:
    • asistență socială;
    • suport școlar;
    • facilitare acces pe piața muncii (servicii de formare și reconversie profesională, activități de orientare vocațională);
   • participarea la activități culturale și sportive;
   • alte servicii suport: masă, servicii de igienă personală etc.
 • Furnizarea de servicii sociale de tip echipe mobile și îngrijire la domiciliu, inclusiv prin intermediul asistenților personali profesioniști - activitate relevantă.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 64.944.845,24 euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională) astfel:

 • regiuni mai puțin dezvoltate: 57.922.476,14 euro, din care
  • cofinanțarea UE este de 49.234.104,72 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar
  • cofinanțarea națională este de 8.688.371,42 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%), din care:
   • suma totală disponibilă dedicata regiunii ITI DD este de 9.000.000 euro, din care cofinanțarea UE este de 7.650.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea națională este de 1.350.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%);
 • regiunea dezvoltată: 7.022.369,10 euro, din care
  • cofinanțarea UE este de 5.617.895,28 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%), iar
  • cofinanțarea națională este de 1.404.473,82euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

! Vor fi finanțate proiecte care sunt implementate la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est,Sud-Muntenia, București Ilfov) (element de eligibilitate). Proiectele care vor viza 2 sau mai multe regiuni de dezvoltare vor fi declarate neeligibile.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.700.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2018, respectiv 1 EURO = 4.6437RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

14 septembrie 2018 - 31 iulie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță