Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.6 - Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiective specifice

OS 4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea realizării OS 4.6 vor fi susţinute din FSE următoarele activități eligibile obligatorii:

 • Identificarea și selectarea zonelor marginalizate
 • Dezvoltarea și consolidarea serviciilor publice de asistență socială din comunitățile marginalizate
  • În cadrul acestei activități sunt vizate următoarele operațiuni (lista nu este exhaustivă):
   • Sprijin pentru înființarea / dezvoltarea serviciilor publice de asistență socială, prin înființarea / ocuparea a cel putin 350 posturi de asistenți sociali / lucrători sociali care vor fi angajați în cadrul UAT sprijinite prin proiect corespunzator zonelor marginalizate selectate prin proiect. Asistenții sociali / lucrătorii sociali vor fi angajați în structurile SPAS avandu-se în vedere respectarea prevederilor art. 4, al. (2) lit. b) din HG nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
   • Sprijin pentru întocmirea documentației necesare obținerii avizului de exercitare a profesiei de asistent social, obținerii unei trepte de competență profesională superioară, obținerii atestatului de liberă practică în asistență socială etc., precum și decontarea costurilor / taxelor aferente;
   • Dotarea minimă a serviciilor publice de asistență socială din comunitățile marginalizate sprijinite prin proiect cu echipamente și bunuri, materiale consumabile, materiale de specialitate, informative etc.;
   • Sprijinirea funcționării serviciilor publice de asistență socială din comunitățile marginalizate selectate prin proiect, prin sprijinul financiar pentru plata cheltuielilor salariale pentru cel putin 350 posturi de asistenți sociali / lucrători sociali care vor fi angajați în cadrul UAT selectate prin proiect și prin plata utilităților și serviciilor, lucrări de reabilitare / igienizare a spațiilor etc.;
   • Sprijin pentru acreditarea SPAS-urilor selectate ca furnizori de servicii sociale și licențierea serviciilor de asistență comunitară (cod 8899 CZ-PN-V Servicii de asistență comunitară, conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 cu modificările și completările ulterioare);
   • Sprijinirea organizării și funcționarii serviciilor publice de asistență socială din comunitățile marginalizate selectate prin proiect, prin implementarea pachetului de proceduri, metodologii și instrumente, precum și a aplicației on-line dezvoltata în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”.
 • Furnizarea de programe de dezvoltare și formare profesională
 • Schimburi de experiență și bune practici
 • Furnizarea de servicii sociale și monitorizare profesională
  • Această activitate are în vedere pe cei 350 de asistenți sociali / lucrători sociali angajați în cadrul proiectului și cuprinde următoarele sub-activități:
   • Furnizarea de servicii sociale de către cei 350 asistenți / lucrători sociali recrutați în cadrul proiectului;
   • Monitorizarea profesională a asistenților / lucrătorilor sociali recrutați în cadrul proiectului;
   • Evaluarea și măsurarea impactului la nivelul comunității.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 20.000.000 euro la cursul Inforeuro aferent lunii august 2018, respectiv 1 EURO = 4,6238 lei, (Contribuția UE + Contribuția RO) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 17.741.354,69 euro, din care contribuția UE este de 15.080.151,49 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 2.661.203,20 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.258.645,31 euro, din care contribuția UE este de 1.806.916,25 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 451.729,06 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă este de 20.000.000 euro.

Contribuția proprie minimă a solicitantului reprezintă o valoare obținută prin aplicarea procentului minim de cofinanțare proprie (C.pr) la valoarea eligibilă angajată de solicitant în cadrul proiectului.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 septembrie 2018 - 14 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță