Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.8

Beneficiari eligibili

  • Universitate
  • Autoritatea publică centrală
  • Instituție publică
  • Instituție de învățământ
  • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii.

Condiții beneficiari eligibili

Pentru această cerere de propuneri de proiecte solicitantul eligibil este Ministerul Educației Naționale.

Partenerii eligibili pot fi:

  • Agenții, structuri aflate în coordonarea / subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul învățământului superior, inclusiv a Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul Superior;
  • Parteneri sociali din învățământul superior (ex. organizații sindicale) / Parteneri sociali / sindicate / comitete sectoriale / instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.

Activități eligibile/ Cheltuieli eligibile

În cadrul cererii de propuneri de proiecte va fi susținut un proiect care vizează învățământul superior la nivel de sistem printr-o intervenție care va avea ca țintă finală dezvoltarea și implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu un accent pe dobândirea de abilități și competențe relevante pentru piața muncii.

În vederea îndeplinirii OS 6.8, va fi finanțată prin FSE implementarea activităților pentru creșterea calității învățământului terțiar universitar prin măsuri prevăzute în cadrul POCU în legătură cu:

  • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu un accent pe dobândirea de abilități şi competențe relevante pentru piața muncii.

În completarea acestei categorii de măsuri vor putea fi incluse și alte acțiuni inovative care sprijină accesul la învățământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 5.250.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

Tip Regiuni Contribuția UE Contribuția RO Total finanțare
(contribuția UE + contribuția RO)
Regiuni mai puțin dezvoltate (7 regiuni) Nord-Est, Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia)
3.958.540 euro 698.566 euro 4.657.106 euro
Regiunea dezvoltată București-Ilfov 474.315 euro  118.579 euro 592.894 euro
TOTAL alocare pentru cererea de propuneri de proiecte 4.432.855 euro 817.145 euro 5.250.000 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși alocarea financiară stabilită, la care se adaugă coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii ianuarie 2019, respectiv 1 EURO = 4,663 lei.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 ianuarie 2019 - 04 februarie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021