Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.8

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii.

Condiții beneficiari eligibili

Pentru cererea de propuneri de proiecte solicitantul eligibil este Ministerul Educației Naționale.

Partenerii eligibili pot fi:

 • Agenții, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul învățământului superior, inclusiv a Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul Superior.
 • Parteneri sociali din învățământul superior (ex. organizații sindicale)/ Parteneri sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.

Activități eligibile/ Cheltuieli eligibile

În cadrul cererii de proiecte vor fi susținute acțiuni care vor sprijini îmbunătățirea managementului la nivelul învățământului superior, vizând creșterea calității şi rezultatelor din învățământul terțiar, prin promovarea unui sistem bazat pe multicalificare pe baza anticipării competențelor solicitate de angajator și a conținutului inovator, corelat cu OS 6.8.

Pentru a fi îndeplinit OS 6.8, va fi finanțată prin FSE implementarea activităților pentru creșterea calității învățământului terțiar universitar prin măsuri prevăzute în POCU în legătură cu:

 •  Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu un accent pe dobândirea de abilități şi competențe relevante pentru piața muncii.

În completarea acestei categorii de măsuri vor putea fi incluse și:

 • Alte acțiuni inovative care sprijină accesul la învățământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională.

!Pentru derularea acțiunilor aferente OS 6.8., este eligibilă dezvoltarea competențelor profesionale a categoriilor de personal din grupul țintă.

Pentru detalii suplimentare, consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși alocarea financiară stabilită pentru fiecare apel de proiecte.

Alocarea financiară este de 4.657.106 euro (contribuția UE + contribuția națională), împărțită pe regiuni după cum urmează:

 • Regiuni mai puțin dezvoltate (7 regiuni) Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia): 
  • ​4.657.106 euro din care:
   • Contribuție UE: 3.958.540 euro
   • Contribuție RO: 698.566 euro
 • Regiunea dezvoltată București-Ilfov:
  • 592.894 euro din care:
   • Contribuție UE: 474.315 euro
   • Contribuție RO: 118.579 euro

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii august 2018, respectiv 1 EURO = 4.6238 lei lei.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană