Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.3 - Sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil în cadrul acestui apel este Ministerul Educației Naționale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Promovarea măsurilor de prevenire a riscului de părăsire timpurie a școlii, prin sprijin financiar de tip Bani de liceu, acordat elevilor din clasele IX-X, pentru anii școlari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, precum și prin continuarea susținerii acordării acestuia în anul școlar 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021;
 • Sprijin pentru consolidarea rețelei de consilieri școlari, inclusiv prin asigurarea resurselor umane calificate pentru furnizarea sprijinului adaptat nevoilor elevilor, inclusiv măsuri de acompaniere și de sprijin financiar;
 • Măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru copiii în risc de abandon școlar, în special prin programe de sprijin individualizat, măsuri de informare, consiliere și mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școli, cât și părinților / tutorilor / persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 • Dezvoltarea de resurse și materiale noi de învățare în scopul prevenirii părăsirii timpurie a școlii;
 • Campanie de conștientizare a elevilor și părinților acestora privind importanța frecventării cursurilor învățământului liceal în perspectiva facilitării inserției socioprofesionale.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 50.000.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 44.353.400 euro, din care:
  • contribuția UE este de 37.700.390 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 6.653.010 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 5.646.600 euro, din care:
  • contribuția UE este de 4.517.280 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 1.129.320 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect nu poate depăși alocarea financiară stabilită la care se adaugă coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare.

Cursul de schimb este cursul Inforeuro aferent lunii august 2018, respectiv 1 EURO = 4,6238 RON.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană