Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.4 - Bunicii comunității

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Condiții beneficiari eligibili

 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți;
 • Autorități publice locale cu responsabilități în domeniu în parteneriat cu actorii sociali relevanți.

Prin actori sociali relevanți se înțeleg acele persoane juridice care au experienţă în domeniul uneia dintre activitățile proiectului in care vor fi implicate.

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte nu sunt eligibili partenerii transnaționali

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea realizării OS 4.4 pentru persoanele vârstnice vor fi susținute din POCU următoarele tipuri de acțiuni:

 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (ex. consiliere, servicii psiho-socio-medicale, măsuri de acompaniament etc.) în concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vârstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.

Activitatea 1: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice

Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 15.000.000,00 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), repartizat după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), bugetul alocat este de 14.400.000,00 euro, din care:
  • cofinanțarea UE este de 12.240.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar
  • cofinanțarea națională este de 2.160.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltata Bucuresti Ilfov, bugetul alocat este de 600.000,00 euro, din care:
  • cofinanțarea UE este de 510.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%), iar
  • cofinanțarea națională este de 90.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

Atenție! În cadrul acestor apeluri de proiecte vor fi finanţate proiecte care sunt implementate fie în una sau mai multe regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), fie doar în regiunea dezvoltată București-Ilfov (criteriu de eligibilitate proiect). Selectarea regiunii de dezvoltare se va realiza EXCLUSIV în funcție de domiciliul/ locuirea grupului țintă vizat prin proiect.

Cursul de schimb valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii iulie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6584 RON.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 600.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană