Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 1.1 - Prime și subvenții

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți / parteneri eligibili:

  • Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acțiuni:

  • Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate - instalare sau încadrare);
  • Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează tineri NEETs din grupul țintă);
  • Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau tinerii NEET din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit;
  • Informare si publicitate – activitate suport.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 45.625.330,73 euro (Contribuția UE + Contribuția RO), din care:

  • cofinanțarea UE este de 41.975.304,28 euro (din care 20.987.652,14 euro cofinanțare FSE și 20.987.652,14 euro cofinanțare YEI/ILMT);
  • cofinanțarea naţională este de 3.650.026,46 euro.

Valoarea totală a proiectului nu va depăși alocarea financiară stabilită pentru prezentul apel de proiecte.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii iulie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6584 RON.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va face prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană