Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.2 - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va face prin intermediul aplicației electronice MySMIS 2014.

Obiectiv specific

OS 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, din teritoriul ITI Delta Dunarii, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
 • ONG-uri  în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă9 pentru acțiunile selectate. 

Atenție! Partenerii transnaționali nu sunt eligibili pe aceste apeluri de proiecte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de activități eligibile:

 • Intervenții în doemniul educației
  • Activitatea 1 (Obligatorie) - Sprijin pentru creșterea accesului și participării laeducație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate;
   • Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie -  învățământ ante-preșcolar;
   • Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie învățământ preșcolar;
   • Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală;
   • Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua șansă.
 • Intervenții în domeniul ocupării forței de muncă
  • Activitatea 2 (Obligatorie) - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
   • Sub-activitatea 2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor) ;
   • Sub-activitatea 2.2. Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor);
   • Sub-activitatea 2.3. Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă ;
  • Activitatea 3 (Obligatorie) - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
   •  Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă;
   • Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri;
 • Intervenții în domeniul dezvoltării / furnizării de servicii (sociale / medicale / medico-sociale)
  • Activitatea 4 (Obligatorie) - Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).
 • Intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit
  • Activitatea 5 (Obligatorie) - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.
 • Intervenții în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte - acolo unde este cazul
  • Activitatea 6 (Opțională) - Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul). 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 9.000.000 euro , din care:

 • cofinanțarea UE este de 7.650.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%);
 • cofinanțarea națională este de 1.350.000 euro  (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).

Atenție! În cadrul acestui apel de proiecte vor fi finanţate proiecte care sunt implementate în teritoriul ITI Delta Dunării (element de eligibilitate). 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro. 

Contribuția proprie minimă a solicitantului/partenerilor:

 • Contribuția proprie minimă a solicitantului/partenerului pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis 

Asigurarea contribuției proprii minime trebuie realizată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare (procentului) aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de solicitant/partenerul în cauză, cu excepția măsurilor care cad sub incidența ajutorului de minimis pentru care rata de cofinanțare este 0% pentru orice tip de entitate. 

 • Contribuția solicitantului/partenerului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis 

În cadrul acestui apel, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile este 0. 

Cursul de schimb care va fi utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2018, respectiv 1 EURO = 4,6615 RON.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 iunie 2018 - 28 septembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021