Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 2.1 Măsuri pentru tinerii NEETs II

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți / parteneri eligibili:

 • Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau încadrare);
 • Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează tineri NEETs din grupul țintă);
 • Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau tinerii NEET din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit în cadrul proiectului strategic non-competitiv;
 • Informare și publicitate – activitate suport.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat dedicat atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), cât și regiunii dezvoltate (București-Ilfov) este de 75.654.844 euro (Contribuția UE + Contribuția RO) din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), suma totală disponibilă este de 73.021.182,80 euro, din care:
  • contribuția UE este de 62.068.005,38 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%);
  • contribuția națională este de 10.953.177,42 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.633.661,20 euro, din care:
  • contribuția UE este de 2.106.928,96 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%);
  • contribuția națională este de 526.732,24 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect nu va depăși 49 mil de euro.

Contribuția proprie minimă a solicitantului reprezintă o valoare obținută prin aplicarea procentului minim de confinanțare proprie (C.pr) la valoarea eligibilă angajată de solicitant în cadrul proiectului.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană