Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.5 - Servicii comunitare integrate

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală

Obiective specifice

OS 4.5 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente / proceduri / mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

OS 4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității

OS 4.10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea realizării OS 4.5, 4.6 si 4.10. vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

A.1. Activitatea 1 este constituirea Unității de Management al Proiectului
A.2. Elaborarea procedurilor, metodologiilor și instrumentelor de furnizare integrată a serviciilor comunitare și operaționalizarea mecanismului de colaborare – activitate relevantă
și obligatorie

Dezvoltarea aplicației online SCI pentru echipele comunitare integrate – activitate suport

A3. Constituirea, dezvoltarea și functionarea echipelor Unităților Județene de Suport și Supervizare – activitate suport
A4. Constituirea și pregătirea profesională (calificarea/certificarea membrilor) a echipelor comunitare integrate - activitate relevantă și obligatorie
A5. Aplicarea efectivă a procedurilor/metodologiilor/instrumentelor de furnizare integrată a serviciilor comunitare (recrutarea și formarea echipelor comunitare integrate va continua în mod obligatoriu cu activitatea de pilotare, respectiv de furnizare a serviciilor comunitare integrate, prin aplicarea procedurilor / metodologiilor și instrumentelor create în acest scop în cadrul comunității.) - activitate relevantă și obligatorie

A6. Pregătirea recomandărilor pentru multiplicarea modelului SCI și pentru transpunerea în documente cu caracter administrativ și normativ - activitate relevantă și obligatorie
A7. Activități suport de management al proiectului, informare și publicitate – activitate suport

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat pentru obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10 este de 26.000.000 Euro la cursul Info euro aferent lunii martie 2018, respectiv 1 EURO = 4.6575 RON, (Contribuția UE + Contribuția RO) după cum urmează:

  • suma totală disponibilă este de 26.000.000 euro, din care:
    • contribuția UE este de 22.100.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%)
    • contribuția națională este de 3.900.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%)

Valoarea maximă eligibilă proiectului este de 26.000.000 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor din totalul costurilor eligibile este (%):

AP Regiuni Cofinanțarea UE % Cofinanțarea
națională %, din
care:
Ordonatori de credite ai bugetului de
stat, bugetului asigurărilor sociale de
stat și ai bugetelor fondurilor speciale
și entitățile aflate în subordine sau în
coordonare finanțate integral din
bugetele acestora
Cofinanțare proprie %
4 Regiune mai puțin
dezvoltată
85 15 15

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană