Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.11 - Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiective specifice

OS 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii / corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs

OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitant eligibil:

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale / ANOFM, în calitate de SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu parteneri sociali / furnizori de servicii sociale, alte entități relevante.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează:

 • Sprijin pentru realizarea bazelor de date și a interoperabilității bazelor de date între școli și serviciul public de ocupare pentru monitorizarea tinerilor NEETs;
 • Dezvoltarea/ consolidarea/ integrarea/ operaționalizarea unor baze de date cuprinzând diverse categorii de clienți actuali și potențiali (ex. NEETs, VMG/VMI, grupuri vulnerabile, angajatori etc.);
 • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii de beneficiari;
 • Dezvoltarea serviciilor de susținere a mobilității forței de muncă;
 • Dezvoltarea de instrumente, studii, analize, cercetări etc. privind evoluția pieței muncii la nivel național, regional și local, inclusiv împreună cu partenerii sociali;
 • Acțiuni de colaborare cu angajatori privaţi, parteneri sociali și structuri reprezentative ale acestora, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, servicii sociale, agenţii pentru muncă temporară etc., pentru a creşte ocuparea forţei de muncă, precum şi oportunităţile profesionale şi legăturile cu piaţa muncii, cu accent pe persoanele cu nivel redus de educație și persoanele aparținând grupurilor vulnerabile;
 • Dezvoltarea activităților SPO dedicate angajatorilor cu scopul de a crește rata ocupării posturilor vacante; oferirea de suport pentru ocuparea posturilor vacante; elaborarea si implementarea unei strategii pentru angajatori;
 • Realizarea parteneriatelor de ocupare cu angajatori;
 • Includerea specifică a parteneriatelor de ocupare cu angajatorii publici sau cu capital de stat;
 • Sprijin pentru planificarea politicilor, management, monitorizare, evaluare și impact, precum și adaptarea proceselor în domeniul pieței muncii;
 • Alte activități specifice.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 63.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 55.885.267,27 euro, din care:
  • contribuția UE este de 47.502.477,18 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%);
  • contribuția națională este de 8.382.790,09 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 7.114.732,73 euro, din care:
  • contribuția UE este de 5.691.786,18 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%);
  • contribuția națională este de 1.422.946,55 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși alocarea maximă de mai sus, la care se adaugă coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii martie 2020, respectiv 1 EUR = 4,81 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 martie 2020 - 03 august 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021