Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.10 - Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiective specifice

OS 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii / corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs

OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Instituții ale Serviciului Public de Ocupare

Parteneri eligibili:

 • Instituții ale Serviciului Public de Ocupare;
 • Parteneri sociali;
 • Furnizori de servicii sociale;
 • Alte entități al căror domeniu de activitate susține implementarea unor activități obligatorii și relevante.

Proiectele vor fi depuse în parteneriat. Din cadrul parteneriatului constituit pentru fiecare proiect trebuie să facă parte cel puțin 2 instituții ale Serviciului Public de Ocupare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează:

 • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii de beneficiari, inclusiv prezentarea serviciilor AJOFM/CRFPA prin intermediul afisajelor electronice pentru diverse categorii de beneficiari;
 • Dezvoltarea serviciilor de susținere a mobilității forței de muncă;
 • Dezvoltarea de instrumente, studii, analize, cercetări etc. privind evolu ția pieței muncii la nivel, regional și local, inclusiv împreună cu partenerii sociali (activitate relevantă);
 • Acțiuni de colaborare cu angajatori privaţi, parteneri sociali și structuri reprezentative ale acestora, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, servicii sociale, agenţii pentru muncă temporară etc., pentru a creşte ocuparea forţei de muncă, precum şi oportunităţile profesionale şi legăturile cu piaţa muncii, cu accent pe persoanele cu nivel redus de educa ție și persoanele aparținând grupurilor vulnerabile (activitate relevantă);
 • Dezvoltarea activităților SPO dedicate angajatorilor cu scopul de a crește rata ocupării posturilor vacante; oferirea de suport pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Realizarea parteneriatelor de ocupare cu angajatori (activitate relevantă si obligatorie);
 • Includerea specifică a parteneriatelor de ocupare cu angajatorii publici sau cu capital de stat (activitate relevantă);
 • Sprijin pentru planificarea politicilor, management, monitorizare, evaluare și impact, precum și adaptarea proceselor în domeniul pieței muncii.

​Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 63.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 60.000.000 euro, din care:
  • contribuția UE este de 51.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 9.000.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 3.000.000 euro, din care:
  • contribuția UE este de 2.400.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 600.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii august 2019, respectiv 1 euro = 4,7321 RON.

Procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant și parteneri, după caz, este prezentat în sectiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană