Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.9 - Oferte de studii din învățământul superior

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Instituție de învățământ

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 144.295.248 euro (contribuția UE + contribuția națională) pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de euro, din care:

 • contribuția UE este de 122.650.961 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%);
 • contribuția națională este de 21.644.287 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect  este de 1.500.000  euro. Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2017, respectiv 1 EURO = 4,6440 RON.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va efectua exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Obiective specifice

OS 6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile

OS 6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conținutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile

OS 6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice / domeniile identificate prin SNC şi SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private.

Parteneri eligibili:

 • ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti;
 • Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru atingerea OS 6.7 va fi finanţată implementarea activităților pentru creșterea participării la învăţământul terţiar non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația roma, cei din mediul rural și cursanții/studenții netradiționali, prin:

 • Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și sprijin financiar care să includă, de exemplu: burse de studii/sprijin financiar, mobilități, constituirea de reţele şi comunităţi virtuale de studii la distanţă etc., a căror acordare va fi condiționată de continuarea studiilor, în vederea creşterii numărului de cursanţi şi de absolvenți din învăţământul terţiar;
 • Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională.

Pentru atingerea OS 6.10 vor fi finanţate cu sprijinul FSE următoarele tipuri de acţiuni din POCU: „Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse de studiu moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite, cu deosebire:

 • Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri cu o componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de licență/master, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă, în elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții relevante la dezvoltarea economică, socială și culturală a localităților și regiunilor în care se află și vor stimula inovația;
 • Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării de programe de studii adresate cursanților din cadrul colegiilor universitare organizate in cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în vederea extinderii acestei forme de școlarizare adresate inclusiv tinerilor care au finalizat studii liceale, dar nu au obținut diploma de bacalaureat. Și în cadrul acestor programe de studii va fi încurajată derularea de cursuri cu componentă aplicativă adresate cursanților din învățământul terțiar non-universitar tehnic, cu scopul creșterii atractivității studiilor și a angajabilității viitorilor absolvenți.

Pentru atingerea OS 6.9 vor fi finanţate cu sprijinul FSE următoarele tipuri de acţiuni din POCU:

 • Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de bune practice;
 • Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic susținute din ERASMUS+ în vederea completării formării inițiale/continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se bazează inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, în completarea celor de la nivel național;
 • Alte acțiuni inovative, inclusiv activități de cooperare transnațională.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

10 ianuarie 2018 - 27 aprilie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021