Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.1 - „A doua șansă” pentru tinerii NEETs

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanți și parteneri eligibili sunt:

 • Ministerul Educației Naționale (MEN);
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS);
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
 • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizaţii sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Asociaţii profesional;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră;
 • Furnizori de servicii de ocupare;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură;
 • ONG-uri.

Activități eligibili/Cheltuieli eligibile

Activități eligibile:

 • Activitatea 1 (activitate relevantă și obligatorie): Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
 • Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de programe „A doua șansă”;
 • Activitatea 3 (activitate relevantă și obligatorie): Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare;
 • Activitatea 4 (activitate facultativă): Măsuri de sprijin.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat este de 122,5 milioane euro (contribuția UE+ contribuția națională) după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 118.682.353,00 euro, din care:
  • contribuția UE este de 100.880.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 17.802.353,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 3.900.000,00 euro, din care:
  • contribuția UE este de 3.120.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 780.000,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 1.000.000,00 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cursul de schimb valutar este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2019, respectiv 1 EURO = 4,7515RON.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană