Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.1 - „A doua șansă” pentru tinerii NEETs

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

Condiții beneficiari eligibili

Pentru acest apel de proiecte solicitanții eligibili sunt:

 • 8 Inspectorate Școlare Județene, respectiv:
  • pentru regiunea Nord Est, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Neamt;
  • pentru regiunea Sud Est,  Inspectoratul  Şcolar Judeţean Constanta;
  • pentru regiunea Sud, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Dambovita;
  • pentru regiunea Sud Vest, Inspectoratul  Şcolar Judeţean  Dolj;
  • pentru regiunea Vest, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Hunedoara;
  • pentru regiunea Nord Vest, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Cluj;
  • pentru regiunea Centru Inspectoratul  Şcolar Judeţean Alba;
  • pentru regiunea Bucuresti Ilfov, Inspectoratul  Şcolar  al Municipiului Bucureşti.

Solicitanții eligibili în cadrul apelului de proiecte pot depune proiecte în parteneriat cu entitățile de mai jos:

 • Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS);
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN / MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
 • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizaţii sindicale;
 • Organizații Patronate;
 • Asociaţii profesionale;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională / pentru carieră;
 • Furnizori de servicii de ocupare;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură;
 • ONG-uri.

Activități eligibili/Cheltuieli eligibile

Acest apel de proiecte finanțează acțiuni menite să realizeze reinserția în sistemul educațional, cu precădere cel profesional și tehnic prin programul „A doua șansă” a tinerilor NEETs șomeri, cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani înregistrați la SPO, in special a celor din categorii defavorizate, roma / rural, să sporească nivelul de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, să contribuie la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv  prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți și familiile acestora.

În vederea îndeplinirii OS 6.1, activitatea principală obligatorie care va fi finanțată este furnizarea flexibilă de programe de „A doua șansă”, prin reintegrarea în cadrul sistemului de învățământ în vederea completării / finalizării studiilor, inclusiv prin participarea la programe de formare profesională inițială.

Activități eligibile secundare:

 • Realizarea unor parteneriate sustenabile cu angajatori locali în vederea elaborării și furnizării de programe de formare profesională inițială, corelate cu oportunitățile de ocupare din zona de proveniență a tinerilor NEETs;
 • Consiliere și orientare pentru tinerii NEETs și părinții acestora cu scopul de a crește nivelul de conștientizare a avantajelor participării la programe de tip a doua șansă;
 • Acțiuni și campanii de conștientizare destinate creșterii ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea beneficiilor pe care o oferă educația în relație cu oportunitățile de angajare;
 • Crearea de rețele pentru incluziune socio-educațională, care pun accent pe nevoile grupurilor țintă (în special în etape de tranziție între nivele de școlarizare, susținerea motivației individuale pentru participare școlară etc.);
 • Furnizarea de măsuri de acompaniament care să asigure încurajarea participării tinerilor în programe de A doua șansă în vederea finalizării învățământului obligatoriu, inclusiv prin sprijin financiar adaptat nevoilor tinerilor din grupul țintă;
 • Alte măsuri inovatoare care sunt asociate unei abordări personalizate a traseului de școlarizare a tinerilor NEETs din grupul țintă, cum ar fi: măsuri care promovează educația interculturală, stima de sine, abordări didactice adaptate categoriilor dezavantajate, implicarea mediatorului școlar, sprijin individualizat pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, transfer de bune practici etc.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat este de 122.582.353 euro (contribuția UE+ contribuția națională) după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), alocarea este de 118.682.353 euro (contribuția UE+ contribuția națională), din care contribuția UE este de 100.880.000 euro (85%), iar contribuția națională este de 17.802.353 euro (15%);
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), alocarea este de 3.900.000 euro, din care contribuția UE este de 3.120.000 euro (80%), iar  contribuția națională este de 780.000 euro (20%).

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României, alocarea financiară totală va fi determinată în mod diferențiat în funcție de distribuția geografică a factorilor de risc pe județe ale României:

Regiune de dezvoltare Numar total de factori de risc Contribuția UE (Euro)

Contribuția RO (Euro)

Total finanțare (contribuția UE+contribuția RO) (Euro)

Sud-Muntenia  27 22.193.600 3.916.518 26.110.118
Sud-Est  20 17.149.600 3.026.400 20.176.000
Centru   18 15.132.000 2.670.353 17.802.353
Nord-Est  16 13.614.400 2.402.541 16.016.941
Nord-Vest  15 12.614.400 2.226.071 14.840.471
Sud-Vest Oltenia  14 12.105.600 2.136.282 14.241.882
Vest 10 8.070.400 1.424.188 9.494.588
# # 100.880.000 17.802.353 118.682.353

Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este:

 • Pentru proiecte depuse pentru cele 7 Regiuni mai puțin dezvoltate: 1.000.000 euro pentru un număr de 360 tineri NEETs sprijiniți;
 • Pentru proiecte depuse pentru regiunea mai dezvoltată: 940.000 euro pentru un număr de 364 tineri NEETs sprijiniți.

Alocarea financiară detaliată mai sus este stabilită pentru acordarea mai multor granturi pentru fiecare din cele 8 ISJ-uri; valoarea eligibilă maximă a unui proiect nu va putea depăși 4 milioane de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv, 3,9 milioane euro pentru regiunea București-Ilfov.

Valoarea bugetului se va corela cu dimensiunea grupului țintă și valoarea indicatorilor asumați, sub forma unui cost total per membru al grupului țintă al proiectului de maxim 2.360 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, respectiv maxim 2.150 euro pentru regiunea mai dezvoltată.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

*Cursul de schimb valutar este cursul Inforeuro valabil în luna decembrie 2017, respectiv 1 EUR = 4,6440 RON.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană