Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening hepatită - etapa II

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții și partenerii eligibili în cadrul acestor apeluri sunt:

 • Ministerul Sănătății / autorități publice / Universități publice de Medicină și Farmacie / Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.)

! Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C.

Proiectul 1 vizează regiunile: Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Proiectul 2 vizează regiunile: Sud-Est și Nord Est.

În funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor include următoarele tipuri de activități eligibile:

 • Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C:
  • Sub-activitatea 1.1. Achiziționarea echipamentelor, consumabilelor și serviciilor necesare derulării activităților de screening al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C, precum şi a celor necesare înființării şi funcționării centrelor de prevenție;
  • Sub-activitatea 1.2. Măsuri de identificare/ mobilizare grup țintă și de acordare de sprijin;
  • Sub-activitatea 1.3. Derularea screeningului la nivel regional în vederea depistării pacienților cu infecții cronice cu virusuri hepatitice B/D și C;
  • Sub-activitatea 1.4: Derularea screeningului la nivel regional în vederea stadializării și trimiterii pacienților depistați cu infecții cronice cu virusuri hepatitice B/D și C către centrele ce asigură tratament conform protocoalelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu respectarea procedurilor și legislației în vigoare aplicabile;
  • Sub-activitatea 1.5. Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de prevenție;
  • Sub-activitatea 1.6. Activități suport pentru derularea screeningului;
 • Activitatea 2: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă privind screeningul în cazul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C;
 • Activitatea 3: Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 20.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

 • contribuția UE este de 17.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 3.000.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 10.000.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,785 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

10 decembrie 2019 - 21 februarie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021