Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 2.2 Viitor pentru tinerii NEETs II

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiective specifice

OS 2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

OS 2.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți / parteneri eligibili:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților - persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării - persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Organizații patronale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Întreprinderi sociale de inserție;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Angajatori, constituiți conform Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat.

Solicitanți și/sau partenerii pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili în cadrul acestui apel de proiecte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare - adresată tinerilor NEETs din grupul țintă al proiectului – activitate relevantă si obligatorie;
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv  non-formale și/sau informale – activitate relevantă și obligatorie;
 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv:
  • medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A „uşor ocupabil” – activitate relevantă și obligatorie.
 • Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii – activitate suport.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

În cadrul acestui apel de proiecte lansat în contextul Axei Prioritare 2, PI 8.ii, OS 2.1 și OS 2.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul total alocat este de 94.568.555 euro, din care:

 • pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), este de 91.276.478,50 euro, din care cofinanțarea UE este de 77.585.006,73 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea naţională este de 13.691.471,77 euro (corespunzând unei cofinanțări naţionale de 15%);
 • pentru regiunea mai dezvoltată (Bucureşti-Ilfov), este de 3.292.076,5 euro, din care cofinanțarea UE este de  2.633.661,20 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%), iar cofinanțarea naţională este de 658.415,3 euro (corespunzând unei cofinanțări naţionale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii noiembrie 2017, respectiv 1 EURO = 4,599 lei.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Apelul este de tip competitiv cu termen limită de depunere. 

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 noiembrie 2017 - 17 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 noiembrie 2020
Ieri, 23 noiembrie 2020