Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 1.2 Viitor pentru tinerii NEETs I

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiective specifice

OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți / parteneri eligibili:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților - persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Întreprinderi sociale de inserție;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Angajatori, constituiți conform Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat.

Solicitanți și/sau partenerii pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili pe acest apel de proiecte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare, activitate adresată tinerilor NEETs din grupul țintă al proiectului – activitate relevantă și obligatorie;
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv  non-formale și/sau informale – activitate relevantă și obligatorie;
 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv:
  • medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A „uşor ocupabil” – activitate relevantă și obligatorie.
 • Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii – activitate suport.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

În cadrul acestui apel de proiecte, bugetul alocat este de 57.673.377,50 euro, din care cofinanțarea UE este de 52.997.157,70 euro (din care 26.498.578,85 euro cofinanțare FSE și 26.498.578,85 euro cofinanțare YEI) și cofinanțarea naţională este de 4.676.219,80 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro la cursul de schimb nforeuro aferent lunii noiembrie 2017, respectiv 1 EURO = 4,599 lei.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 noiembrie 2017 - 17 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 30 septembrie 2020
Ieri, 29 septembrie 2020