Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.2 Programe de ucenicie și stagii

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

OS 3.4 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Condiţii beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanţi / parteneri eligibili:

 • MMJS (Ministerul Muncii si Justitiei Sociale) / SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa (AJOFM / AMOFM).

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 

 • Participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (asa cum sunt ei prevazuti in Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată si/sau in Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare), pe o perioada de 12 luni pentru nivelul 2 de calificare, 24 de luni pentru nivelul 3 de calificare, respectiv 36 de luni pentru nivelul 4 de calificare. În ceea ce privește contractele de stagiu, acestea sunt incheiate pe o perioadă de 6 luni - activitate relevantă și obligatorie;
  • ​Ucenicia la locul de muncă;
  • Stagii pentru absolvenții de învățământ superior.
 • Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, bugetul alocat în cadrul axei prioritare 3, PI 8.i / Obiective specifice 3.1-3.6, dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-
Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia),
 cât și regiunii dezvoltate București - Ilfov este de 67.405.958,00 euro (Contribuția UE + Contribuția RO), din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 59.793.650,45 euro, din care contribuția UE este de 50.824.602,89​ euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 8.969.047,57​ euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 7.612.307,55, din care contribuția UE este de 6.089.846,04 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 1.522.461,51 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect nu va depăși alocarea maximă prevăzută mai sus.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Apelul este de tip non-competitiv pentru implementarea schemelor naționale, cu termen limită de depunere.

Depunerea proiectelor se va face exclusiv în aplicația electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană