Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 1.1 - Stagii și ucenicie I

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiective specifice

OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

OS 1.2 Îmbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți / parteneri eligibili:

  • Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare), pe o durată de 12 luni pentru ucenicie și 6 luni pentru stagii, în vederea organizării unor astfel de scheme - activitate relevantă și obligatorie;
  • Informare si publicitate – activitate suport.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, bugetul alocat este de 103.812.079,50 euro, din care cofinanțarea UE este de 95.394.883,86 euro (din care 47.697.441,93 euro cofinanțare FSE și 47.697.441,93 euro cofinanțare YEI) și cofinanțarea națională este de 8.417.195,64 euro.

Valoarea maximă a unui proiect nu va depăși 49 milioane de euro la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii noiembrie 2017, respectiv 1 EURO = 4,599 RON.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere.

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv în sistemul electronic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană