Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.3 - Subvenționarea locurilor de muncă

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală
  • Instituție publică

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți eligibili:

  • MMJS (Ministerul Muncii și Justișiei Sociale) / SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa (AJOFM / AMOFM).

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau încadrare) - activitate obligatorie și relevantă
  • Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă) - activitate obligatorie și relevantă;
  • Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau persoanele din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit - activitate obligatorie și relevantă;
  • Informare și publicitate – activitate suport.

Nu este obligatoriu ca fiecare proiect finanțat să conțină toate cele 3 activități relevante și obligatorii. Fiecare proiect trebuie să conțină cel puțin o activitate obligatorie și relevantă dintre cele menționate.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, bugetul alocat în cadrul axei prioritare 3, PI 8.i / Obiective specifice 3.1-3.6, dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate cat și regiunii dezvoltate București- Ilfov este de 91,984,619.80 euro (Contribuția UE + Contribuția RO), din care:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 90,144,927.40 euro, din care contribuția UE este de 76,623,188.29 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 13,521,739.11 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1,839,692.40 euro, din care contribuția UE este de 1,471,753.92 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 367,938.48 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect nu va depăși 49 milioane euro la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii noiembrie 2017, respectiv 1 EURO = 4,599 RON.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Apelul este de tip non-competitiv pentru implementarea schemelor naționale, cu termen limită de depunere.

Depunerea cererilor de finanțare se va efectua exclusiv în aplicația electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană