Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.2 - Subvenționarea locurilor de muncă

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți eligibili:

  • SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitatea 1 Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă) - activitate obligatorie și relevantă;

A. Subvenționarea locurilor de muncă pentru stimularea ocupării șomerilor, cu accent pe șomerii în vârstă de peste 45 de ani, stimularea ocupării șomerilor care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomerilor de lungă durată, persoanelor cu handicap în conformitate cu prevederile art. 85^1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

B. Subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea șomerilor cu vârsta peste 50 de ani în conformitate cu prevederile art. III aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS –Cov-2, precum și modificarea unor acte normative.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, bugetul alocat atât regiunilor mai puțin dezvoltate, cât și regiunii dezvoltate București-Ilfov este de 93.000.000,00 euro (contribuția UE+contribuția RO).

Valoarea maximă eligibilă a proiectului trebuie să se încadreze în alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte la care se poate adăuga, dacă este cazul, coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare. 

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2020, respectiv 1 EURO = 4,8721 LEI.

Depunerea proiectului

Apelul este de tip non-competitiv pentru implementarea schemelor naționale, cu termen limită de depunere.

Depunerea cererilor de finanțare se va efectua exclusiv în aplicația electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 octombrie 2020 - 12 noiembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021