Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.1 - Subvenționarea locurilor de muncă

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Condiții beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanți eligibili:

 • MMPS (Ministerul Muncii si Protectiei Sociale) /SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin unităţile subordonate (AMOFM/AJOFM).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă) - activitate obligatorie și relevantă;
 • Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate – instalare sau încadrare) - activitate obligatorie și relevantă;
 • Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau persoanele din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit - activitate obligatorie și relevantă.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, bugetul alocat atât regiunilor mai puțin dezvoltate, cât și regiunii dezvoltate București-Ilfov este de 93.000.000,00 euro (contribuția UE+contribuția RO), din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 78.524.864,96 euro, din care:
  • contribuția UE este de 66.746.135,22 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%);
  • contribuția națională este de 11.778.729,74 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 14.475.135,04 euro, din care:
  • contribuția UE este de 11.580.108,03 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%);
  • contribuția națională este de 2.895.027,01 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși alocarea financiară stabilită pentru fiecare apel de proiecte, la care se adaugă coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii martie 2020, respectiv 1 EURO = 4,81 RON.

Depunerea proiectului

Apelul este de tip non-competitiv pentru implementarea schemelor naționale, cu termen limită de depunere.

Depunerea cererilor de finanțare se va efectua exclusiv în aplicația electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

05 martie 2020 - 06 aprilie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 30 septembrie 2020
Ieri, 29 septembrie 2020