Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 2.1 - Prima și subvenții

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți/parteneri eligibili:

  • Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acest apel de proiecte finanțează următoarele tipuri de acțiuni care se adresează grupului țintă prevăzut în Ghidul Solicitantului:

  • Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau încadrare));
  • Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează tineri NEETs din grupul țintă);
  • Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau tinerii NEET din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit în cadrul proiectului strategic non-competitiv.
  • Informare și publicitate – activitate suport.

Atenție! Măsurile vor fi oferite după înregistrarea tinerilor NEET la SPO și profilarea acestora de către SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și subordonatele sale (AJOFM / AMOFM).

Atenție! Măsurile de înregistrare și profilare a tinerilor NEET nu vor putea fi incluse în proiectele finanțate prin acest apel.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară:

Pentru acest apel de proiecte, bugetul alocat proiectului este de 75.654.844 euro (Contribuția UE + Contribuția RO) din care:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 73.021.182,80 euro, din care contribuția UE este de 62.068.005,38 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 10.953.177,42 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.633.661,20 euro, din care contribuția UE este de 2.106.928,96 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 526.732,24 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect nu va depăși 49 mil. de euro (cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2017, respectiv 1 EURO = 4.6003 RON).

Rata de cofinanțare:

În cadrul acestui apel de proiecte, procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Apelul este de tip non-competitiv, pentru implementarea schemelor naționale și se adresează atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), cât și regiunii dezvoltate (București-Ilfov).

Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană