Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.7 România Start Up Nation

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții și partenerii eligibili, sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

 • Solicitant eligibil:
  • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;
  • Parteneriat între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și partenerii eligibili enumerați mai jos, reprezentat prin liderul de Parteneriat.
 • Parteneri eligibili:
  • Instituţii / agenţii / organizaţii subordonate / coordonate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:

 • Activitatea 1: Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
 • Activitatea 2: Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE;
 • Activitatea 3: Monitorizarea respectării obligațiilor asumate prin acordul de finanțare în perioada de sustenabilitate.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

În cadrul acestui apel de proiecte implementat prin aplicarea procedurii non-competitive bugetul alocat este de 109.505.037,23 euro (contribuția UE + contribuția națională), după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 109.505.037,23 euro, din care contribuția UE este de 93.079.281,65 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 16.425.755,58 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi finanțate 3 proiecte cu respectarea valorii maxime eligibile a unui proiect și cu încadrarea în alocarea financiară aferentă acestui apel de propuneri de proiecte.

Alocarea financiară pentru schema de ajutor de minimis este detaliată în tabelul de mai jos:

AP/ PI Total la nivelul cererii de propuneri de proiecte Schema de ajutor de minimis

AP3/ PI 8.iii

Regiunile mai puțin dezvoltate:

Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia

109.505.037,23 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

 • 93.079.281,65 euro (contribuție UE)
 • 16.425.755,58 euro (contribuție națională) 

87.604.029,79 euro (contribuția UE + contribuția României), din care:

 • 74.463.425,32 euro (contribuție UE)

13.140.604,47 euro (contribuție națională)

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 49.000.000 euro.

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii iunie 2017 (luna aprobării schemei de minimis publicată în Monitorul Oficial nr. 431 bis din 12 iunie 2017), respectiv 1 EURO = 4,566 lei.

Cofinanțarea proprie și cofinanțarea UE:

 • Contribuția solicitantului pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de minimis

 

În cadrul apelurilor de proiecte vizate prin prezentul ghid al solicitantului – condiții specifice, cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis trebuie să reprezinte maximum 20% din valoarea proiectului.

Valoarea cofinanțării proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, aplicată la valoarea totală eligibilă a proiectului, în conformitate cu Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman, capitolul 4.3.1.

 • Contribuția solicitantului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis

În cadrul ghidului solicitantului – condiții specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0 (zero).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte este un apel de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere. 

Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

06 octombrie 2017 - 31 octombrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021