Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening cancer de sân - etapa II

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții și partenerii eligibili în cadrul acestor apeluri sunt:

 • Ministerul Sănătății / autorități publice / Universități publice de Medicină și Farmacie / Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.)

! Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează derularea screeningului cancerului de sân în vederea depistării leziunilor mamare incipiente. În funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:

 • Activitatea 1: Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor mamare incipiente:
  • Sub-activitatea 1.1. Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor necesare derulării activităților de screening pentru cancerul de sân, precum şi a celor necesare înființării şi funcționării centrelor de prevenție a cancerului mamar;
  • Sub-activitatea 1.2. Activități de identificare, informare, mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă beneficiar al serviciilor de screening;
  • Sub-activitatea 1.3. Derularea screeningului prin testare mamografică cu dublă citire și arbitraj, pe baza metodologiei6 specifice în vederea depistării leziunilor mamare incipiente;
  • Sub-activitatea 1.4. Realizarea evaluărilor ecografice a leziunilor mamare incipiente depistate (mamografii declarate pozitive direct sau după arbitraj;
  • Sub-activitatea 1.5. Biopsierea și confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte cu trimitere la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente;
  • Sub-activitatea 1.6. Excizia leziunilor sânului (tratament precoce) la pacienții confirmati cu diagnostice de leziuni mamare incipiente;
  • Sub-activitatea 1.7. Sprijinirea grupului țintă, în special a pacienților diagnosticați în programul de screening pentru cancerul de sân, în vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse și ajustării acestora, după nevoi;
  • Sub-activitatea 1.8. Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân;
  • Sub-activitatea 1.9. Activități suport pentru derularea screeningului în vederea depistării leziunilor mamare incipiente.
 • Activitatea 2: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening pentru cancerul de sân;
 • Activitatea 3 : Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 16.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

 • contribuția UE este de 13.600.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
 • contribuția națională este de 2.400.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect (fiecare proiect vizează OBLIGATORIU 2 regiuni de dezvoltare: Nord-Vest și Vest, respectiv Nord-Est și Sud-Est) este de 8.000.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,785 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană