Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice sunt eligibile:

 • Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
 • ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili pe aceste apeluri de proiecte.

 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

 • Activitatea 1 (Obligatorie). Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate. 

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

 • Activitatea 2 (Obligatorie). Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Activitatea 3 (Obligatorie). Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII/ FURNIZĂRII DE SERVICII (SOCIALE/ MEDICALE/ MEDICO-SOCIALE)

 • Activitatea 4 (Obligatorie). Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) 

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT

 • Activitatea 5 (Obligatorie). Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ACORDĂRII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI ACTE 

 • Activitatea 6 (Opțională). Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul)

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Soliciatntului și anexele acestuia.

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6.000.000 euro
 • Cofinanțarea % pe tipuri de beneficiari:
 
 
 
Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de a bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale
Instituții de învățământ superioare acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari
Beneficiari persoane
juridice de drept privat
cu scop patrimonial
Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entități aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora
Tipuri de regiuni
Cofinanțarea
UE %
Cofinanțarea
națională %,
din care:
Cofinanțarea
proprie %
Cofinanțarea
publică %
Cofinanțarea
proprie %
Cofinanțarea
publică %
Cofinanțarea
proprie %
Cofinanțarea
publică %
Cofinanțare
proprie %
Cofinanțarea
publică %
Cofinanțarea publică %
Regiune mai puțin dezvoltată
85
15
0
15
2
13
2
13
5
10
15

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană