Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 2.3

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală
  • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 2.3 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

Condiții beneficiari eligibili

Solicitant eligibil:

  • ANOFM, în calitate de SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa).

Parteneri eligibili:

  • MMJS, MEN, ANPIS în calitate de actori cu expertiză relevantă.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prezentul apel de proiecte va finanța următoarele tipuri de acțiuni obligatorii care vizează identificarea tinerilor NEETs inactivi și înregistrarea acestora la SPO:

  • Derularea de activități pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, precum și pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO în vederea înregistrării. De asemenea, vor fi furnizate informații relevante vis-a-vis de posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă de calitate / posibilitatea deschiderii unei afaceri pe cont-propriu sau de urmare a unui program de formare, precum și oportunități de reîntoarcere în sistemul de educație (măsurile de tip a doua șansă AP 6 - PI 8ii).  În derularea acestor acțiuni se încurajează aplicarea de soluții inovative sau de multiplicare a soluțiilor inovative care s-au dovedit a avea succes în alte State Membre, inclusiv prin inițiative de cooperare transnațională. Tinerii NEETs inactivi identificați vor fi înregistrați în baza de date a SPO și vor beneficia de informare şi consiliere profesională (o componentă obligatorie a acestui serviciu fiind profilarea). Implementarea acestor măsuri va facilita monitorizarea valorii adăugate a intervențiilor dedicate tinerilor NEETs. Tinerii NEETs înregistrați la SPO vor beneficia de monitorizare pe parcursul implicării lor în programele dedicate;
  • Derularea de campanii de informare şi conștientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luând în considerare situația lor diferită (cei ce au părăsit timpuriu școala, cei care nu au reușit să-şi găsească un loc de muncă după terminarea educației secundare cu sau fără calificare şi absolvenții de învățământ superior, persoanele sărace, persoanele cu nivel de educație scăzut sau minoritățile etc.), care să faciliteze inclusiv înregistrarea în baza de date NEETs.
  • Monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor NEETs.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Prezentul apel de proiecte este dedicat atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), cât și regiunii dezvoltate (București Ilfov).

I. Bugetul alocat proiectului non-competitiv este de 49.000.000 Euro (Contribuția UE + Contribuția RO) după cum urmează:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 43.466.318 euro, din care contribuția UE este de 36.946.371,14 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 6.519.947,85 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 5.533.681.01 euro, din care contribuția UE este de 4.426.944,81 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 1.106.736,20 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

II. Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 49.000.000 euro (calculată la cursul Inforeuro aferent lunii martie 2017, respectiv 1 EURO = 4,5129 RON).

III. Cofinanțarea națională (cofinanțarea publică și cofinanțarea proprie)

Regiune Cofinanțare UE % Cofinanțare națională % Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale  și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora
      Cofinanțare publică %
Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 15
Regiune mai dezvoltată 80 20 20

 

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Apelul de proiecte este un apel de tip non-competitiv.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

03 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021