Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.8

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Condiții beneficiari eligibili

Tipurile de solicitanți eligibili / parteneri eligibili în cadrul acestui apel sunt:

 • Ministerul Sănătății;
 • Ministerul Sănătății în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice,universități, ONG-uri relevante);
 • Autorități publice (inclusiv cei din autoritățile de sănătate publică, institutele şi instituțiile medicale);
 • Autorități publice (inclusiv cei din autoritățile de sănătate publică, institutele şi instituțiile medicale) în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice, universități, ONG-uri relevante).

Atenție! În contextul prezentului apel de proiecte prin autorități publice se înțelege autorități ale sistemului de sănătate publică, respectiv:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;
 • Spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
 • Direcțiile de sănătate publică județene şi a municipiului București;
 • Direcții de sănătate publică în cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care colaborează cu unitățile deconcentrate ale Ministerului Sănătății;
 • Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății;
 • Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătă ții, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor include următoarele activități:

 • Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru personalul medical implicat în implementarea programelor prioritare la nivel național și local (nivel regional, județean) de sănătate.
  • Sub-activitatea 1: Derularea programelor de formare profesională specifică pentru personalul implicat în domeniile prioritare de sănătate identificate în Ghidul Solicitantului (nivel național, nivel regional, județean și local) inclusiv sisteme de simulare a unor activități clinice în domeniile prioritare, dacă este cazul;
  • Sub-activitatea 2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practică, a procedurilor precum și dezvoltarea și furnizarea de programe noi de formare profesională aferente programelor prioritare în domeni, necesare pentru domeniul medical din România.
  • Sub-activitatea 3: Dezvoltarea de module de formare în domeniile prioritare de sănătate pe platforme de e-learning pentru schimburile de cunoștințe.
 • Activitatea 2*: Participarea persoanelor din grupul țintă la schimburi de experiență / schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale:
  • Participare la programe de formare, congrese, workshop uri în domeniile prioritare de sănătate;
  • Efectuarea de stagii practice.

*Această activitate se poate derula și în afara zonei vizate de proiect, dar pe teritoriul Uniunii Europene.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1.200.000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului / parteneriatului pentru proiect se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, după cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană