Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul apelului sunt eligibile:

 • Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
 • ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili pe aceste apeluri de proiecte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 

 • Activitatea 1 (Obligatorie). Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate 

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ                                                                                                                                

 • Activitatea 2 (Obligatorie). Sprijin pentru accesul și / sau menținerea pe piața muncii
 • Activitatea 3 (Obligatorie). Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu                                                  

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII/ FURNIZĂRII DE SERVICII (SOCIALE / MEDICALE / MEDICO-SOCIALE)

 • Activitatea 4 (Obligatorie). Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale / furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT

 • Activitatea 5 (Obligatorie). Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă                                                                  

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ACORDĂRII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI ACTE 

 • Activitatea 6 (Opțională). Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul)                                                                                    

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINĂRII ȘI  PROMOVĂRII MULTICULTURALISMULUI

 • Activitatea 7 (Opțională). Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Pentru regiunile mai puțin valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6.000.000 euro.
 • Pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.719.320 euro.

Cofinanțarea beneficiarului este în conformitate cu tabelul de mai jos:

 

 

 

Cofinanțarea națională % pe tipuri de beneficiari

     

 

 

 

Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, 

Instituţiile de învăţământ superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari Beneficiari persoane
juridice de drept privat
cu scop patrimonial
Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate in subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora

Tipuri de regiuni

Cofinanțarea
UE %

Cofinanțarea
națională %,
din care:

Cofinanțarea
proprie %

Cofinanțarea
publică %

Cofinanțarea
proprie %

Cofinanțarea
publică %

Cofinanțarea
proprie %
Cofinanțarea
publică %
Cofinanțarea
proprie %
Cofinanțarea
publică %
  Cofinanțarea
publică %

Regiune mai puțin dezvoltată

85

15

0

15

2

13

2 13 5 10   15

Regiune dezvoltată

80

20

0

20

2

18

2 18 5 15   20

 

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 aprilie 2017 - 23 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță