Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Md 4.3 - Proiecte Soft - Apel 2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică
 • GECT

Obiectiv tematic și Prioritate de investiții

OT 8 Provocări comune în domeniul siguranței și securității

PI 4.3 Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei

Condiții beneficiari eligibili

 • Servicii vamale, poliția de frontieră, poliția, alte instituții publice naționel / regionale / locale care acționează în domeniul prevenției infracțiunilor;
 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice;
 • Organizații internaționale cu baza de operare în regiunile principale ale Programului sau GECT indiferent de regiunea în care sunt stabilite, cu condiția ca aria lor de acoperire să facă parte din regiunile principale ale Programului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii poliției de frontieră și a clădirilor aferente;
 • Acțiuni comune pentru îmbunătățirea mobilității și capacității administrative a unităților de poliție (inclusiv poliția de frontieră);
 • Training-uri comune pentru poliție, vamă, poliția de frontieră, jandarmerie, schimburi de bune practici în domenii specifice de activitate (analize, investigații, crimă organizată);
 • Altele.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Aria eligibilă

 • România: județele Iași, Vaslui, Botoșani, Galați;
 • Republica Moldova: întreg teritoriul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară totală este de 16.102.160  Euro, dintre care:

 • Prioritatea de Investiții 1.1: 4.480.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 1.2: 2.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 2.1: 2.340.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 3.1: 1.010.562 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.1: 1.271.598 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.2: 2.500.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.3: 2.500.000 Euro.

Valoarea minimă și maximă a unui proiect

Prioritate de Investiții Valoare minimă (Euro) Valoare maximă (Euro)
1.1 50.000 400.000
1.2 50.000 200.000
2.1 50.000 100.000
3.1 50.000  100.000
4.1 50.000  200.000
4.2 50.000  300.000
4.3 50.000  300.000

Contribuția UE va fi de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua atât online, prin intemediul sistemului EMS-ENI disponibil la https://ems-romd.mdrap.ro, cât și în format fizic la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT Iași), str. Dimitri Ralet nr. 2 A, Iași, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană