Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Md 4.2 - Proiecte Soft - Apel 2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare

Obiectiv tematic și Prioritate de investiții

OT 8 Provocări comune în domeniul siguranței și securității

PI 4.2 Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice, inclusiv organizații de mediu care acționează în domeniul temperării riscurilor și efectelor dezastrelor și situațiilor de urgență;
 • Organizații de cercetare, ONG-uri.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Măsuri comune pentru prevenirea alunecărilor de teren și inundașiilor în zona transfrontașieră;
 • Sisteme integrate comune pentru o monitorizare eficientă și pentru prevenția dezastrelor și pentru temperarea consecințelor;
 • Strategii și unelte comune pentru managementul dezastrelor și prevenirea riscurilor inclusiv planuri de acțiune comune;
 • Elaborarea de hărți detaliate comune și baze de date.
 • Altele.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Aria eligibilă

 • România: județele Iași, Vaslui, Botoșani, Galați;
 • Republica Moldova: întreg teritoriul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară totală este de 16.102.160  Euro, dintre care:

 • Prioritatea de Investiții 1.1: 4.480.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 1.2: 2.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 2.1: 2.340.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 3.1: 1.010.562 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.1: 1.271.598 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.2: 2.500.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.3: 2.500.000 Euro.

Valoarea minimă și maximă a unui proiect

Prioritate de Investiții Valoare minimă (Euro) Valoare maximă (Euro)
1.1 50.000 400.000
1.2 50.000 200.000
2.1 50.000 100.000
3.1 50.000  100.000
4.1 50.000  200.000
4.2 50.000  300.000
4.3 50.000  300.000

Contribuția UE va fi de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua atât online, prin intemediul sistemului EMS-ENI disponibil la https://ems-romd.mdrap.ro, cât și în format fizic la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT Iași), str. Dimitri Ralet nr. 2 A, Iași, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană