Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Md 4.1 - Proiecte Soft - Apel 2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare

Obiectiv tematic și Prioritate de investiții

OT 8 Provocări comune în domeniul siguranței și securității

PI 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice;
 • Instituții naționale / regionale / locale care activează în domeniul sănătății și serviciilor sociale;
 • ONG-uri, universități și institute de cercetare;
 • Asociații profesionale medicale și asociații de pacienți.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități comune menite să îmbunătățească accesul la sănătate în zona de frontieră prin construirea / reabilitarea / modernizarea infrastructurii de servicii publice de sănătate (inclusiv prin folosirea energiei regenerabile etc.);
 • Dezvoltarea de laboratoare și laboratoare mobile pentru screening-ul / monitorizarea clinică a bolilor și prevenirea epidemiilor în zona transfrontalieră;
 • Echiparea specifică a infrastructurii medicale (facilități ale camerelor de urgență, centre medicale, intervenții sociale integrate etc.);
 • Programe de training comune și schimburi de experiență, networking pentru încurajarea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină;
 • Schimburi de experiență, activități comune pentru asigurarea compatibilității în tratament, programe comune de diagnosticare;
 • Campanii de conștientizare în domeniul educației publice despre sănătate, boli și prevenirea epidemiilor.

Aria eligibilă

 • România: județele Iași, Vaslui, Botoșani, Galați;
 • Republica Moldova: întreg teritoriul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară totală este de 16.102.160  Euro, dintre care:

 • Prioritatea de Investiții 1.1: 4.480.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 1.2: 2.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 2.1: 2.340.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 3.1: 1.010.562 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.1: 1.271.598 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.2: 2.500.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.3: 2.500.000 Euro.

Valoarea minimă și maximă a unui proiect

Prioritate de Investiții Valoare minimă (Euro) Valoare maximă (Euro)
1.1 50.000 400.000
1.2 50.000 200.000
2.1 50.000 100.000
3.1 50.000  100.000
4.1 50.000  200.000
4.2 50.000  300.000
4.3 50.000  300.000

Contribuția UE va fi de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua atât online, prin intemediul sistemului EMS-ENI disponibil la https://ems-romd.mdrap.ro, cât și în format fizic la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT Iași), str. Dimitri Ralet nr. 2 A, Iași, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană