Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Md 2.1 - Proiecte Soft - Apel 2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție culturală/sportivă/de turism
 • Muzeu
 • Instituție religioasă

Obiectiv tematic și Prioritate de investiții

OT 3 Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

PI 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

Condiții beneficiari eligibili

 • Muzee, instituții culturale / religioase / de cult;
 • Autorității publice naționale / regionale / locale;
 • ONG-uri, asociații culturale și de turism;
 • Asociații locale din domeniul activităților tradiționale meșteșugărești.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securitatea monumentelor culturale și istorice, a siturilor arheologice (inclusiv a drumurilor de acces adiacente),  muzeelor, obiectelor și colecțiilor de artă și promovarea comună a acestora bazată pe strategii / concepte transfrontaliere relevante;
 • Conservarea, securitatea și valorificarea comună a monumentelor și obiectelor culturale și istorice;
 • Rețele instituționale culturale care vizează promovarea patrimoniului cultural și istoric;
 • Suport pentru activități meșteșugărești specifice tradiționale, importante pentru conservarea culturii și identității locale;
 • Promovarea activităților specifice și tradiționale în zona eligibilă (inclusiv evenimente culturale transfrontaliere);
 • Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, mai ales prin intermediul evenimentelor culturale cu dimensiune transfrontalieră;
 • Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea de strategii de promovare comune, produse și servicii turistice comune.

Aria eligibilă

 • România: județele Iași, Vaslui, Botoșani, Galați;
 • Republica Moldova: întreg teritoriul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară totală este de 16.102.160  Euro, dintre care:

 • Prioritatea de Investiții 1.1: 4.480.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 1.2: 2.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 2.1: 2.340.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 3.1: 1.010.562 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.1: 1.271.598 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.2: 2.500.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.3: 2.500.000 Euro.

Valoarea minimă și maximă a unui proiect

Prioritate de Investiții Valoare minimă (Euro) Valoare maximă (Euro)
1.1 50.000 400.000
1.2 50.000 200.000
2.1 50.000 100.000
3.1 50.000  100.000
4.1 50.000  200.000
4.2 50.000  300.000
4.3 50.000  300.000

Contribuția UE va fi de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua atât online, prin intemediul sistemului EMS-ENI disponibil la https://ems-romd.mdrap.ro, cât și în format fizic la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT Iași), str. Dimitri Ralet nr. 2 A, Iași, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană