Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Md 1.2 - Proiecte Soft - Apel 2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare

Obiectiv tematic și Prioritate de investiții

OT 2 Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

PI 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Condiții beneficiari eligibili

 • Universități;
 • Institute de cercetare / organizații;
 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice;
 • ONG-uri / Asociații profesionale / antreprenoriale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Dezvoltarea de parteneriate / rețele de networking între universități pentru dezvoltarea comună a cercetării teoretice;
 • Acțiuni și studii comune de cercetare (inclusiv achiziționarea de echipamente aferente) în domeniul mediului (provocările schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, energie regenerabilă și eficiența resurselor etc.);
 • Promovare și suport pentru cercetare și inovare prin intermediul reabilitării / modernizării / extinderii infrastructurii specifice, inclusiv prin achiziționarea de echipamente aferente.

Aria eligibilă

 • România: județele Iași, Vaslui, Botoșani, Galați;
 • Republica Moldova: întreg teritoriul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară totală este de 16.102.160  Euro, dintre care:

 • Prioritatea de Investiții 1.1: 4.480.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 1.2: 2.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 2.1: 2.340.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 3.1: 1.010.562 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.1: 1.271.598 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.2: 2.500.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.3: 2.500.000 Euro.

Valoarea minimă și maximă a unui proiect

Prioritate de Investiții Valoare minimă (Euro) Valoare maximă (Euro)
1.1 50.000 400.000
1.2 50.000 200.000
2.1 50.000 100.000
3.1 50.000  100.000
4.1 50.000  200.000
4.2 50.000  300.000
4.3 50.000  300.000

Contribuția UE va fi de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua atât online, prin intemediul sistemului EMS-ENI disponibil la https://ems-romd.mdrap.ro, cât și în format fizic la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT Iași), str. Dimitri Ralet nr. 2 A, Iași, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană