Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Md 1.1 - Proiecte Soft - Apel 2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate
 • Instituție de învățământ

Obiectiv tematic și Prioritate de investiții

OT 2 Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

PI 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia

 

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice;
 • Instituții de educație;
 • ONG-uri / asociații profesionale de profesori / alte asociații relevante;
 • Organizații de sănătate care acționează pentru prevenirea și gestionarea abuzului de alcool și droguri.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Planificare comună  și dezvoltare comună a strategiilor educaționale;
 • Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transfer de bune practici între instituții de pe ambele părți ale graniței pentru sporirea eficacității educației prin diversificarea programelor profesionale de training pentru angajații sistemului de educație precum:
  • dezvoltarea școlii, managementul școlii, dezvoltarea de relații între școli și comunități;
  • dezvoltarea și aplicarea de metode educaționale inovatoare pentru îmbunătățirea abilităților de învățare în vederea facilitării și motivării studenților pentru a performa.
 • Dezvoltarea de programe comune specifice de educație antreprenorială, programe care să stimuleze creativitatea, inovarea și cetățenia activă; 
 • Reabilitarea / modernizarea / extinderea / achiziționarea de echipamente pentru infrastructura educațională pentru a furniza materialele necesare unui proces educațional de calitate și pentru a spori participarea la procesul educațional; 
 • Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituții de educație de pe ambele părți ale frontierei pentru: 
  • a preveni și corecta abandonul școlar timpuriu prin programe integrate (inclusiv campanii de conștientizare) de prevenire a abandonului școlar, a încuraja prezența la ore și a îi reintegra pe cei care au abandonat școala timpuriu;
  • a dezvolta programe de tip afterschool și activități extra-școlare.
 • Dezvoltarea și implementarea de acțiuni transfrontaliere pentru îmbunătățirea / facilitarea calificărilor și competențelor.

Aria eligibilă

 • România: județele Iași, Vaslui, Botoșani, Galați;
 • Republica Moldova: întreg teritoriul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară totală este de 16.102.160  Euro, dintre care:

 • Prioritatea de Investiții 1.1: 4.480.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 1.2: 2.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 2.1: 2.340.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 3.1: 1.010.562 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.1: 1.271.598 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.2: 2.500.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.3: 2.500.000 Euro.

Valoarea minimă și maximă a unui proiect

Prioritate de Investiții Valoare minimă (Euro) Valoare maximă (Euro)
1.1 50.000 400.000
1.2 50.000 200.000
2.1 50.000 100.000
3.1 50.000  100.000
4.1 50.000  200.000
4.2 50.000  300.000
4.3 50.000  300.000

Contribuția UE va fi de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua atât online, prin intemediul sistemului EMS-ENI disponibil la https://ems-romd.mdrap.ro, cât și în format fizic la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT Iași), str. Dimitri Ralet nr. 2 A, Iași, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană