Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Md 4.1 - Proiecte Hard - Apel 1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Instituție de sănătate

Obiectiv tematic și Prioritate de investiții

OT 8 Provocări comune în domeniul siguranței și securității

PI 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice.
 • Instituții publice naționale / regionale / locale care activează în domeniul sănătății și serviciilor sociale;
 • ONG-uri, universități și institute de cercetare;
 • Asociații medicale profesionale și alte asociații relevante.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități comune care să îmbunătățească accesul la sănătate în aria de frontieră prin construirea / reabilitarea / modernizarea infrastructurii publice de servicii de sănătate (inclusiv prin intermediul utilizării energiei regenerabile etc.); 
 • Dezvoltarea de laboratoare și laboratoare mobile pentru prevenția / detectarea / monitorizarea bolilor, a accidentelor, a incidentelor și epidemiilor în zona de frontieră;
 • Echiparea infrastructurii specifice de servicii medicale publice (camere de urgență, centre medicale, intervenții sociale integrate etc.).

Pe lângă aceste activități care conțin componente de infrastructură, proiectele pot include și alte activități precum:

 • Planificare comună și dezvoltare comună de planuri, politici și strategii pentru sănătatea publică și servicii sociale; 
 • Programe comune de training și schimburi de experiență, networking pentru încurajarea serviciilor publice medicale specifice, telemedicină;
 • Schimburi de experiență, activități comune pentru a asigura compatibilitatea tratamentelor;
 • Campanii de conștientizare cu privire la educarea asupra sănătății, a bolilor și prevenirii epidemiilor.

Aria eligibilă

 • România: județele Iași, Vaslui, Botoșani, Galați;
 • Republica Moldova: întreg teritoriul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară totală este de 32.500.000 Euro, dintre care:

 • Prioritatea de Investiții 2.1: 9.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 3.1: 16.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.1: 7.500.000 Euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 Euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 1.500.000 pentru Prioritatea de Investiții 2.1;
 • 2.000.000 pentru Prioritatea de Investiții 3.1;
 • 1.300.000 pentru Prioritatea de Investiții 4.1.

Contribuția UE va fi de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua atât online, prin intemediul sistemului EMS-ENI disponibil la https://ems-romd.mdrap.ro, cât și în format fizic la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT Iași), str. Dimitri Ralet nr. 2 A, Iași, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană