Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Md 2.1 - Proiecte Hard - Apel 1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție culturală/sportivă/de turism

Obiectiv tematic și Prioritate de investiții

OT 3 Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

PI 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrații publice naționale / regionale / locale și alte instituții publice.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Construirea, extinderea, instalarea, restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securitatea monumentelor culturale și istorice, siturilor arheologice (inclusiv drumurile de acces aferente), muzeelor, obiectelor și colecțiilor de artă și promovarea acestora bazată pe strategii / concepte transfrontaliere relevante.

Pe lângă aceste activități care conțin componente de infrastructură, proiectele pot include și alte activități precum:

 • Conservarea, securitatea și valorizarea comună a monumentelor și obiectelor culturale și istorice comune;
 • Rețele ale instituțiilor culturale care au ca scop promovarea patrimoniului cultural și istoric; Acordarea de suport pentru activități meșteșugărești tradiționale, importante pentru conservarea identității culturale locale;
 • Promovarea activităților specifice tradiționale în aria eligibilă (inclusiv evenimente culturale transfrontaliere);
 • Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, mai ales prin intermediul evenimentelor culturale locale cu dimensiune transfrontalieră;
 • Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea de strategii de promovare comune, produse și servicii turistice comune.

Aria eligibilă

 • România: județele Iași, Vaslui, Botoșani, Galați;
 • Republica Moldova: întreg teritoriul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară totală este de 32.500.000 Euro, dintre care:

 • Prioritatea de Investiții 2.1: 9.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 3.1: 16.000.000 Euro;
 • Prioritatea de Investiții 4.1: 7.500.000 Euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 Euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 1.500.000 pentru Prioritatea de Investiții 2.1;
 • 2.000.000 pentru Prioritatea de Investiții 3.1;
 • 1.300.000 pentru Prioritatea de Investiții 4.1.

Contribuția UE va fi de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua atât online, prin intemediul sistemului EMS-ENI disponibil la https://ems-romd.mdrap.ro, cât și în format fizic la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT Iași), str. Dimitri Ralet nr. 2 A, Iași, România.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană