Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 4.1 (PI 9/a) - proiecte normale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Instituție de sănătate
 • Instituție de învățământ

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 4.1 Îmbunătățirea serviciilor preventive și curative de îngrijire a sănătății în întreaga zonă eligibilă

PI 9/a Investiții în infrastructura socială și de sănătate care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând disparitățile în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și recreaționale și tranziția de la servicii instituționale șa servicii bazate pe comunitate

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrații locale, județene și centrale și instituțiile acestora;
 • Instituții publice de sănătate - spitale și clinici, instituții sociale;
 • Instituții publice de învățământ superior în domeniul medical și IT, institute de cercetare;
 • ONG-uri.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Investiții în infrastructura de sănătate;
 • Achiziționarea și instalarea de echipamente de sănătate, livrarea de training-uri de utilizare a acestora pentru personal;
 • Acțiuni promoționale pentru screenin-uri și furnizarea de informații pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor cu frecvență ridicată în zona eligibilă;
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la infrastructura de sănătate pentru grupurile dezavantajate;
 • Schimb de know-how și activități de aprofundare (training-uri, workshop-uri, conferințe, internship-uri);
 • Dezvoltarea armonioasă a serviciilor specializate;
 • Dezvoltarea de infrastructură de e-sănătate și telemedicină pentru diagnostic și tratament pentru a obține un sistem integrat de informații ale pacientului și pentru a reduce inegalitățile la accesul la servicii de sănătate;
 • Îmbunătățirea accesabilității transfrontaliere la servicii de sănătate prin construirea, modernizarea de drumuri cu impact transfrontalier.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 59,875,069.41 euro, împărțit după cum urmează:

Prioritatea de Investiții FEDR Bugetul național Finanțare totală
  (a) (b) (a)+(b)
7/c 4,910,249.00 866,514.53 5,776,763.53
8/b 38,449,237.00 6,785,159.47 45,234,396.47
9/a 7,534,323.00 1,329,586.41 8,863,909.41
Total 50,893,809.00 8,981,260.41 59,875,069.41

Contribuția FEDR în cadrul unui proiect va fi de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Rata cofinanțării din partea bugetului național va fi de maximum 13% din totalul cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii români (alții decât autoritățile publice centrale care sunt finanțate integral de la bugetul de stat) și maximum 10% sau 15% pentru beneficiarii ungari, în conformitate cu legislația națională.

Rata cofinanțării beneficiarului va fi de minimum 2% pentru beneficiarii români (alții decât autoritățile publice centrale care sunt finanțate integral de la bugetul de stat) și 5% sau 0% pentru beneficiarii ungari, în conformitate cu legislația națională.

Pentru PI 9/a, un proiect poate avea o valoare cuprinsă între 425.000 - 2.550.000 euro FEDR.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria. 

Depunerea proiectului

Aplicaţiile vor fi depuse online prin intermediul sistemului electronic eMS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță