Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 3.1 (PI 8/b) - proiecte normale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • GECT

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 3.1 Creșterea ocupării forței de muncă în aria eligibilă

PI 8/b Susținerea creșterii ocupării prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru zone specifice, inclusiv transformarea regiunilor industriale abandonate și creșterea accesibilității la resurse naturale și culturale specifice și dezvoltarea acestora

Condiții beneficiari eligibili

 • Administrații locale, județene, centrale și instituțiile acestora;
 • Organizații management public al afacerilor și centre logistice;
 • Instituții publice de învățământ superior;
 • Camere de comerț;
 • Asociații microregionale:
 • Agenții de dezvoltare regională și județeană;
 • Organizații de management ale Euroregiunilor;
 • Instituții de protecție a mediului;
 • Agenții / oficii de ocupare a forței de muncă;
 • Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport;
 • ONG-uri;
 • GECT.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Pregătirea de strategii integrate de dezvoltare și planuri de acțiune ale teritoriilor specifice (identificarea potențialului endogen și nevoile dezvoltării infrastructurii pentru sporirea ocupării) pentru introducerea coerenței în acțiunile planificate.

Următoarele acțiuni pot fi implementate pe baza stategiilor:

 • Implementarea de inițiative de ocupare transfrontaliere, cooperare transfrontalieră între stakeholderii relevanți pe piața de muncă (de ex. oficii / agenții de ocupare, furnizori de training, parteneri sociali, întreprinderi și ONG-uri);
 • Acțiuni care să faciliteze crearea de produse / servicii locale și infrastructura aferentă bazate pe potențialul local;
 • Creșterea ocupării prin îmbunătățirea mediului de afaceri prin măsuri integrate de dezvoltare;
 • Sprijin pentru schimbările de climă și prevenirea acestora prin dezvoltarea de abilități „green” și oportunități de angajare „green” în sectoarele bazate pe potențialul local;
 • Stabilirea de rețele comune, schimburi de bune practici care să atingă setul de obiective ale acestei Priorități de Investiții;
 • Îmbunătățirea accesăbilității transfrontaliere la facilitățile de ocupare în județele eligibile prin construirea, modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 59,875,069.41 euro, împărțit după cum urmează:

Prioritatea de Investiții FEDR Bugetul național Finanțare totală
  (a) (b) (a)+(b)
7/c 4,910,249.00 866,514.53 5,776,763.53
8/b 38,449,237.00 6,785,159.47 45,234,396.47
9/a 7,534,323.00 1,329,586.41 8,863,909.41
Total 50,893,809.00 8,981,260.41 59,875,069.41

Contribuția FEDR în cadrul unui proiect va fi de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Rata cofinanțării din partea bugetului național va fi de maximum 13% din totalul cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii români (alții decât autoritățile publice centrale care sunt finanțate integral de la bugetul de stat) și maximum 10% sau 15% pentru beneficiarii ungari, în conformitate cu legislația națională.

Rata cofinanțării beneficiarului va fi de minimum 2% pentru beneficiarii români (alții decât autoritățile publice centrale care sunt finanțate integral de la bugetul de stat) și 5% sau 0% pentru beneficiarii ungari, în conformitate cu legislația națională.

Pentru PI 8/b, un proiect poate avea o valoare cuprinsă între 210.000-2.550.000 euro FEDR.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria. 

Depunerea proiectului

Aplicaţiile vor fi depuse online prin intermediul sistemului electronic eMS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță