Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Ro-Hu 3.1 (PI 8/b) - proiecte strategice

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • GECT

Obiective specifice - Priorități de investiție

OS 1.2 Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în aria eligibilă - PI 6/c Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

OS 2.2 Creșterea proporțională de pasageri prin utilizarea durabilă - emisii reduse de carbon, zgomot redus - a formelor de transport transfrontalier - PI 7/c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu nivel redus de zgomot și cu emisii reduse de carbon)

OS 3.1 Creșterea ocupării forței de muncă în aria eligibilă - PI 8/b Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen

Condiții beneficiari eligibili

Pot beneficia de proiecte finanțate prin program:

 • organizații publice;
 • organizații echivalente celor de drept public;
 • companii ale statului;
 • ONG-uri;
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT);
 • Instituții publice de învățământ superior;
 • Camere de comerț;
 • Instituții de protecție a mediului;
 • Agenții de ocupare a forței de muncă;
 • Altele.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Pregătirea de strategii de dezvoltare integrate și planuri de acțiune ale teritoriilor specifice (identificarea potențialului endogen și a nevoilor de dezvoltare a infrastructurii pentru creșterea ocupării) pentru introducerea coerenței în rândul acțiunilor planificate.

Următoarele acțiuni pot fi implementate bazându-se pe strategii:

 • Implementare a inițiativelor de ocupare transfrontaliere, cooperare transfrontalieră între stakeholerii relevanți ai piețelor de ocupare (de exemplu oficii / agenții de angajare, furnizori de traning, parteneri sociali, întreprinderi și ONG-uri);
 • Acțiuni specifice care facilitează dezvoltarea de produse / servicii locale și infrastructura aferentă, bazate pe potențialul local;
 • Creșterea ocupării prin îmbunătățirea mediului de afaceri prin intermediul de măsuri integrate de dezvoltare;
 • Stabilirea de rețele comune, schimburi de bune practici;
 • Îmbunătățirea accesibilității transfrontaliere la facilități referitoare la oportunități de angajare în aria eligibilă prin intermediul construcției, dezvoltării, modernizării de drumuri cu impact transfrontalier. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea fondurilor disponibile pentru acest apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este de 39.699.253,00 EURO (FEDR), completată de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria după cum urmează:

PI FEDR (Euro) Cofinanțare națională* (Euro) Total (Euro)
  (a) (b) (a)+(b)
PI 6/c 22.977.417,00 4.054.838,30 27.032.255,30
PI 7/c 8.360.918,00 1.475.456,12 9.836.374,12
PI 8/b 8.360.918,00 1.475.456,12 9.836.374,12
Total 39.699.253,00 7.005.750,54 46.705.003,54

*Cofinanțare națională totală a ambelor țări participante: România și Ungaria

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii romani şi până la 95 % pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR cât şi co-finanţarea naţională. Finanțarea poate ajunge până la 100% pentru aplicanții români care sunt autorități publice centrale, ca și pentru aplicanții maghiari care sunt organe bugetare centrale.

Valoarea maximă a unui proiect nu poate depăși 50.000.000,00 Euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România, respectiv, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

Depunerea proiectului

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 03.11.2017 ora 8:00, până în data de 08.01.2018 ora 16:00 (EET).

Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 noiembrie 2017 - 15 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 - 2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă)

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță